Ettevõttest


LEVIN on Eesti vanimate hulka kuuluv advokaadibüroo, millel on läbi põlvkondade ulatuv pikaajaline kogemus kohtuvaidlustes, tehingute ja ettevõtete igapäevases õigusnõustamises ja mille kogemus ja kvalifikatsioon on kvaliteedigarantiiks ka kõige suuremate ning keerukamate tehingute ja vaidluste puhul.

Meie advokaadibüroo meeskond on kujunenud mitmete Eesti õigusmaastikul tuntud ja hinnatud ekspertide abiga.Meie meeskonna ridasid on rikastanud pikaajalise staažiga vandeadvokaadid Simon S. Levin (1928-2008) ja Helgi Alvin (1929-1996).

Ühtlasi on meie meeskonnas silmapaistev noorema põlvkonna talent. Partner Paul Kerest hinnatakse uue põlvkonna tippadvokaadiks. Ta on silma paistnud mitmete teedrajavate ning laiemalt ühiskonda puudutavate kohtuvaidlustega. 

LEVIN on rahvusvahelisel tasandil üks tunnustatumaid Eesti advokaadibüroosid, mida on kõrgelt tunnustanud sõltumatud rahvusvahelised väljaanded nagu näiteks „Chambers Global“, „Chambers Europe“ ja „The Legal 500“.
Tutvu meie meeskonnaga
Visioon ja väärtused

Kogemus

Läbi põlvkondade ulatuv kogemus, kogemus kõikvõimalikes tehingutes, vaidlustes, kohtumenetlustes, õigusvaldkondades jne.

Professionaalsus

Kompetentsus kõrgeimal võimalikul tasemel; klient saab olla kindel meie teenuse kvaliteedis; oleme täpsed ja korrektsed; pakume kliendile täisteenust ja igakülgset nõustamist; advokaadid on oma valdkonnale spetsialiseerunud ja seetõttu efektiivsed.

Usaldusväärsus

Oleme lojaalsed kolleegide ja klientide suhtes; hoolime kolleegidest ja klientidest ka väljaspool tööülesandeid ja –projekte; kasutame kliendisuhetes personaalset lähenemist ja oleme paindlikud; käitume väärikalt ja eetiliselt.

Ühtekuuluvus

Meie kollektiiv on kokkuhoidev, teineteisest hooliv ja me usaldame üksteist; hoolime kolleegidest; oleme terved ja elurõõmsad.

Pühendumine

Tegeleme pidevalt enese arendamisega; püüdleme arvamusliidri rolli poole; panustame kõik büroo maine ja äritulemuste parandamisse.

Tunnustused

Loe veel

Mariko Rukholm

juhatuse liige
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on meie koostööpartner õigusteenuse osutamisel alates 2012.a. Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN pakub meile õigusnõustamist keerulisemates õigusküsimustes ja esindab meie huve kohtus.

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN poolt osutatud teenus on seni olnud alati asjatundlik, tulemuslik ning vastanud meie ootustele. Kuigi büroo hinnatase tunnihindade arvestuses on turu keskmisest mõnevõrra kõrgem, kujuneb teenuse lõpphind rahuldavaks, kuna võrreldes peamiste konkurentidega näib nende ajakulu olevat väiksem. Samuti õigustab hinnataset teenuse kõrge kvaliteet.

Nendel asjaoludel julgeme soovitada Advokaadibürood GLIKMAN ALVIN.

Allan Ilves

juhatuse liige

GLIKMAN ALVIN on nõustanud meid erinevates valdkondades alates aastast 2014. Nad reageerivad ja tegutsevad kiirelt.

Priit Raudsepp tunneb hästi meie valdkonda ning suudab mõelda meie äri-keskselt.

Hindame üle kõige konfidentsiaalsust, aga need kliendid on erandkorras andnud nõusoleku tagasisidet avaldada.

Paul Keres

Partner

Auhinnad


Chambers global ja chambers Europe

Chambers & Partners märgib, et meie kohtumeeskonda juhib Eesti üks kõige märkimisväärsemaid kohtuadvokaate – Leon Glikman. „Glikmani ekspertiis maksu- ja maksejõuetusega seotud asjades on eriti kõrgelt hinnatud. Tema praktika on spetsialiseerunud maksu- ja maksejõuetusvaidlustele ning ta esindab kliente nii tsiviil-, haldus-, kui kriminaalasjades. Advokaadibüroo Glikman & Partnerite Meeskond esindab kliente sageli ka siseriiklikes ja rahvusvahelistes arbitraaživaidlustes ning alternatiivsetes vaidluste lahendamise menetlustes“. Personaalselt tunnustab Cahmbers & Partners partnereid Leon Glikmani, Ain Alvinit ja Paul Kerest.

Legal 500

Legal 500 hindab meid Eesti ühe juhtiva advokaadibüroona äriõiguse, M&A, EL-i õiguse, konkurentsiõiguse, vaidluste, kinnisvara-, panganduse ning maksuõiguse valdkondades. Personaalselt märgib Legal 500 ära partnerid Leon Glikmani, Ain Alvini ja Priit Raudsepa.

Corporate INTL

Corporate INTL nimetab Glikman Alvin bürood parimaks äriõiguse, konkurentsiõiguse ja arbitraaži valkonna bürooks Eestis. Samuti ka Eesti maastikul parimaks "valgekraede" kuritegevuse kohtuvaidlusi lahendavaks bürooks.

Eesti Advokatuur

Eesti Advokatuur nimetas vandeadvokaati Leon Glikmanit Aasta Advokaadiks aastal 2000.

Liitu uudiskirjaga