Leon Glikman Eesti Päevalehes: Eesti inimene vajab tõhusamat kaitset riigi omavoli eest

Uudis Tagasi
Leon Glikman leiab Eesti Päevalehe arvamusloos, et Eesti inimene vajab tõhusamat kaitset riigi omavoli eest. Tema hinnangul on kohtu roll olla õigusemõistja ehk õiguse ja õigluse rakendaja. Seda eesmärki on võimalik täita vaid siis, kui menetlus on aus ja võistlev ning kohus on poolte suhtes erapooletu. Harju maakohtu ja Põhja ringkonnaprokuratuuri ühe katuse alla kokku kolimine sellega ei riimu. Isegi kui kohtunikul ei oleks raske teha otsust temaga iga päev ninapidi koos oleva kolleegi vastu, ei või unustada, et õigusemõistmine ei pea mitte üksnes olema, vaid peab ka näima erapooletu.

Eesti kriminaalkohtud nõustuvad Glikmani andmeil prokuröridega niigi süü küsimuses 99% juhtumitest. Kahtlemata on absoluutne enamik süüdimõistetuist ka tegelikult süüdi ja nende ohjeldamise eest tuleks tänulik olla. Siiski, kuna õigeksmõistmise tõenäolisus on vaid üks sajast, peetakse protsessi Glikmani hinnangul sageli ette kaotatuks ning enamik süüdistatavaid valib lihtmenetluse, sh kokkuleppemenetluse tee. 

Leon Glikman toob esile, et kohtunik Leo Kunman tõstatas Postimehe intervjuus probleemi, et kohtunikke võidakse ka kohtuväliselt mõjutada. Mis tegelikult toimus, teavad vaid osalised, kuid fakt on see, et kohtuniku vastu esitati alusetu süüdistus (teda süüdistati kindlustuspettuses, kuid kolm kohtuastet mõistsid Kunmani õigeks – toim), mille pärast pole tema ees vabandatud. Ometi on aga selge, et kuna Eestis mõistetakse pea kõik süüdistatavad süüdi ja vahel ka selliste hõredate tõendite alusel, mis ajaksid tsiviilkohtuniku naerma, siis võib vankumatult väita, et õigeksmõistetu oli ka objektiivselt ilmsüütu. Kohtuniku menetlusvälist mõjutamist ja kriminaalasjaga survestamist kurtis ka kohtunik Valeri Lõõnik, kes kirjeldas ähvardamise fakti lausa kohtuotsuses. Kuigi kohtuniku väidet kinnitas kaudselt ka kohtu esimees, ei peetud ähvardust kokkuvõttes taunimisväärseks.

Orwellikus stiilis „võrdsed ja võrdsemad” mõjub Glikmani hinnangul selles kontekstis see, et advokaat Alla Raudsepa süüdimõistmiseks piisas sõna-sõna-vastu-olukorras 14 korda süüdimõistetud retsi vastuolulistest ütlustest, kuid kahe staažika kohtuniku kriitikat prokuratuuri suunal loetakse a priori mitteusaldusväärseks.

Glikman pakub ka lahenduse, leides, et alustada tuleks menetlusreformist. Kuigi põhiõiguste rikkumise võimalus on kõige suurem kriminaalmenetluses, võideldakse meil ikkagi miskipärast sovetliku mudeli säilitamise eest. Peamine probleem seisneb selles, et nõukogulik-inkvisitsioonilises kohtueelses menetluses kahtlustataval sisuliselt õigused puuduvad, aga sama moodi on surve all tunnistajad. Kui nende menetleja kabinetivaikuses antud ütlused kohtus muutuvad, riskib tunnistaja kriminaalkaristusega. Tõsi, tunnistajaid mõjutatakse harva, kuid normaalses menetlussüsteemis puuduks mitmekordseks ülekuulamiseks vajadus ja ka kohtulik ristküsitlus kujuneks efektiivsemaks.

Leon Glikman kirjeldab kuidas inkvisitsioonilisele eeluurimisele järgneb näilikult võistlev kohtumenetlus, kus süüdistuse ja kaitse võimalused on karjuvalt ebavõrdsed. Prokuratuur, mille taga on võimas sunniaparaat, valib endale sobivad tõendid, kuid kaitsjal tõendite kogumise ja kontrollimise võimalus õigupoolest puudub. Demokraatlikes menetlussüsteemides saavad süüdistatav ja kaitsja seevastu oma käsutusse kogu prokuratuuri ja menetleja valduses oleva info ja dokumentatsiooni. Eestis pole euroregulatsiooni kiuste tagatud isegi see, et vahistatu saaks tutvuda nende tõenditega, mis on temalt vabaduse võtmise aluseks.

Artikli lõpus toob Leon Glikman esile ka konkreetsed sammud, mis tuleks süsteemi muutmiseks ette võtta.

Artikkel on täismahus kättesaadav: http://epl.delfi.ee/archive/print.php?id=83412027 

Teised seonduvad uudised
Uudis

Leon Glikman – elukutseline vaidleja

01.06.2015
Leon Glikman

Äripäeva elustiiliajakirjas Gentleman avaldati põhjalik artikkel Leon Glikmanist.

Uudis

Leon Glikman osales külalisõppejõuna EBS’i Executive MBA programmi õigusteemalises loengusarjas

08.06.2015
Leon Glikman
Vanempartner Leon Glikman viis eelmisel nädalal külalisõppejõuna Estonian Business School´i Juhtimiskoolituse Keskuse ja Ajutrusti koostöös pakutava Executive MBA programmi õigusteemalise loengusarja raames läbi seminari tsiviil- ja vahekohtumenetluse praktilistest probleemidest.
Uudis

Leon Glikman: immigrantide küsimus rahvahääletusele

15.05.2015
Leon Glikman
Immigrantide vastuvõtmisega seotud küsimuse võiks rahvahääletusele panna, leiab vandeadvokaat Leon Glikman.
“Eestisugusele vaesele riigile pagulaste tulva pealesurumine on ebamoraalne, kuna riik pole võimeline niigi oma maksukoormuse all ägavate kodanike vajadusi rahuldama,” ütles ta.
Uudis

Leon Glikman: Miks ma ei taotle riigisaladuse luba

11.08.2016
Leon Glikman

Miks ma ei taotle riigisaladuse luba ?  Vandeadvokaat kutsesaladusega ei riski. 

Uudis

Leon Glikman: Õigusemõistmine teiselt planeedilt

08.08.2016
Leon Glikman

Vandeadvokaat Leon Glikman õigusemõistmisest: Minult on tihtipeale küsitud, kas üldse tasub oma õigusi kohtus kaitsta, ja mu vastus on alati olnud jaatav.

Uudis

Kredex Krediidikindlustuse AS-i võit ka Ringkonnakohtus

12.01.2017
Leon Glikman , Paul Keres
Partnerid Leon Glikman ja Paul Keres esindasid lähiaja suurimas kindlustusvaidluses Kredex Krediidikindlustuse AS-i edukalt ka Tallinna Ringkonnakohtus.
Uudis

Vabatahtlik notariseerimine - hullumeelsus!

13.02.2017
Leon Glikman
Praegune kinnistusraamatu süsteem on küll kohmakas, aga lollikindel ja see on süsteemi tugevus, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.
Uudis

Leon Glikman määrati Eesti Vabariigi poolt Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse lepitajaks

20.02.2017
Leon Glikman
Leon Glikman määrati Eesti Vabariigi poolt Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse lepitajaks.
Uudis

Teatame uhkusega, et Leon Glikman valiti täna Advokatuuri üldkogul 298 häälega Eesti Advokatuuri aukohtu asendusliikmeks

03.03.2017
Leon Glikman
Teatame uhkusega, et Leon Glikman valiti täna Advokatuuri üldkogul 298 häälega Eesti Advokatuuri aukohtu asendusliikmeks.
Uudis

Leon Glikman kommenteerib väljaandes „Äripäev“ rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõud

08.03.2017
Leon Glikman
Leon Glikman kommenteerib väljaandes „Äripäev“ rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõud.
Uudis
Uudis

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on pälvinud Chambers Globali kõrgeima järgu tunnustuse

10.04.2017
Leon Glikman , Ain Alvin

Maailma üks mainekamaid õigusbüroode väljaandeid Chambers Global andis advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN taas kord kõrgeima hinnangu.


Uudis

GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustust kindlustusvaidluses

04.05.2017
Paul Keres , Leon Glikman

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustus kindlustusvaidluses Eesti klaasfassaadide tootjaga AS-iga Windoor, mahuga ligi 14 miljonit eurot. 


Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Vandeadvokaat Leon Glikman esineb 25.05.2017 Äripäeva venekeelse väljaande Delovõje Vedomosti poolt korraldataval Tallinna Majandusfoorumil

23.05.2017
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esineb 25.05.2017 Äripäeva venekeelse väljaande Delovõje Vedomosti poolt korraldataval Tallinna Majandusfoorumil.
Uudis

Leon Glikman kommenteeris 22.06.2017 Äripäevas külaliskorterite ehitamise teemat

22.06.2017
Leon Glikman
Äripäev palus Leon Glikmanilt kommentaari seoses Nõmmel tõusetunud küsimusega külaliskorterite ehitamisest.
Uudis

Leon Glikman käsitles Tallinna Majandusfoorumi kõnes riikliku sekkumise negatiivseid mõjusid

26.05.2017
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esines 25.05.2017 Tallinna Majandusfoorumil, käsitledes seal riikliku sekkumise negatiivseid mõjusid.
Uudis

Leon Glikman Eesti Päevalehes: paljude jaoks on lihtsam valida kriminaalmenetluses kokkuleppemenetlus

06.11.2017
Leon Glikman

Leon Glikman vastas 6.novembri Eesti Päevalehes ajakirjanik Krister Parise küsimustele, analüüsides muuhulgas Eesti praktikat, kus kriminaalmenetluses võitmise võimalus on 1%. Samuti puudutati ministeeriumi uut plaani vanglates suitsetamine keelustada.

Uudis

Leon Glikman Eesti Päevalehes: Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja viia sinna saatkond, pole midagi uut.

08.12.2017
Leon Glikman

Vandeadvokaat Leon Glikman, kes on Iisraeli aukonsul Eestis, selgitas tausta ja põhjuseid, miks viimasel ajal palju tähelepanu saanud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi otsuses viia Ühendriikide saatkond Jeruusalemma ning tunnustada linna Iisraeli pealinnana, pole midagi märkimisväärset ega uut. 

Uudis

Leon Glikman kirjutab Päevalehes murest riigis toimuvate arengute üle

29.12.2017
Leon Glikman

Tänases Päevalehes avaldatud arvamusloos leiab vandeadvokaat Leon Glikman, et kõikjale sirutuv riik litsub inimväärikuse maad ligi.

Uudis

Leon Glikman esineb 22.mail Tallinna Ärifoorumil „Tulevik on juba täna“

17.04.2018
Leon Glikman
22.mail leiab aset järjekordne Tallinna Ärifoorum, mille seekordseks pealkirjaks on „Tulevik on juba täna“ („Будущее уже сегодня“). Üritus toimub Apollo kinos Mustamäel ja on vene keeles.
Uudis

Ülevaade Leon Glikmani Ärifoorumi esinemise olulisematest soovitustest

25.05.2018
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esines sel nädalal Tallinna Ärifoorumil, kus andis ettevõtjatele kasulikke soovitusi. Alljärgnevalt anname ülevaate tema esinemise olulisematest punktidest.
Uudis

Leon Glikman kommenteeris Postimehes tselluloositehase küsimuses eriplaneeringust taganemist

27.06.2018
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman andis juuni alguses Postimehele kommentaari, milles selgitas tselulloositehasest loobumise valguses üldiselt eriplaneeringust taganemise õiguslikku poolt.
Uudis

Legal 500: Glikman Alvin LEVIN on Eesti tippbüroo neljas õigusvaldkonnas

25.04.2019
Leon Glikman
Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude ülevaateid koostav Legal 500 paigutas taaskord advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN parimate hulka, mis kinnitab, et jätkame oma pikaajalist traditsiooni pakkuda klientidele tipptasemel tulemuslikku õigusabi.
Uudis

Leon Glikman esineb Tallinna Ärifoorumil 2019

19.08.2019
Leon Glikman
Kui ettevõtjad vaidlevad - kas valida lepingutes kohtu- või arbitraažialluvust?
Uudis

Leon Glikman määrati Vietnami Rahvusvahelise Arbitraažikeskuse lepitajaks

25.09.2019
Leon Glikman

VIAC on sõltumatu mittetulundusühing, kelle eesmärgiks on edendada vahekohtumenetluse viise ja sh. ka alternatiivsed vaidluste lahendamise (ADR) võimalusi.

Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Leon Glikman
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga