E-teataja: maksuõigus (märts 2015)

Uudis Tagasi

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

1. Maksurisk seoses korteris asuva äripinnaga
2. MOTT – müügimaks aktsiisikaupade osas õigusvastane
3. Üleöö maksumuudatused nüüd minevik?
4. Kodudesse soetatud erimärgistatud kütus on võimalik muretult ära tarvitada

1. MAKSURISK SEOSES KORTERIS ASUVA ÄRIPINNAGA 

Rahandusministeerium on avaldanud kahetsusväärse seisukoha, mille kohaselt osadelt äripindadelt pole sisendkäibemaksu mahaarvamine õigustatud.

Tavapärane on olukord, kus ettevõtja on äripindade rentnik, mitte omanik. Tavapäratu ei ole ka olukord, kus renditavad pinnad asuvad kortermajas. Seejuures tekib vaevalt kellelgi kahtlus, kas äripindade kasutamise eest saadud rendiarvel näidatud käibemaksu võib kajastada sisendkäibemaksu hulgas.

Selle aasta alguses avaldas Rahandusministeerium üllatava seisukoha, mis seondub korteri või mõne teise esialgselt elamiseks mõeldud pinna kasutamisega äriruumina. Kui sellised ruumid on kasutusele võetud äripindadena, puudub Rahandusministeeriumi hinnangul rentnikul õigus rendiarvel kajastatud käibemaksu käibemaksuarvestuses kajastada. See tähendab seda, et rentniku jaoks suureneb reaalne kulu käibemaksu võrra suuremaks.

Meie hinnangul on kirjeldatud seisukoht vale. See eirab maksuõiguses kehtivat põhimõtet, mille kohaselt on oluline sisu ning mitte vorm.

Viidatud seisukoht puudutab ennekõike neid, kelle kontoripinnad asuvad kortermajas. Et vältida võimalikku maksumääramist, kaasnevat intressikohustust ning võimalikku vastutust süüteo eest, on soovitatav võtta ette vajalikud sammud.

2. MOTT – MÜÜGIMAKS AKTSIISIKAUPADE OSAS ÕIGUSVASTANE

Värske Euroopa Kohtu otsus kinnitab, et Tallinna müügimaks oli aktsiisikaupade osas Euroopa Liidu õigusega vastuolus.

Müügimaks kehtis Tallinnas 2010. juunist kuni 2011. a lõpuni. Juba enne maksu kehtestamist püüdsid maksumaksjad linnavõimule selgeks teha, et selline maks oleks õigusvastane. Müügimaksust päästis Riigikogu poolt vastu võetud seadusemuudatus, millega müügimaks kustutati kohalike maksude nimekirjast.

Maksumaksjad tasusid seadusekuulelikult müügimaksud ära ning paljud taotlesid seejärel selle tagastamist. Linn keeldus ning algasid kohtuvaidlused.

Tänane kohtulahend lahendab küsimuse, kas aktsiisikaupadelt võetud müügimaks oli Euroopa Liidu õigusega vastuolus või mitte. Vastus on jaatav. Nimelt lubab aktsiiside direktiiv kehtestada aktsiisikaupadele täiendava maksu vaid juhul, kui sellel on erieesmärk. Tallinn väitis erieesmärgiks olevat ühistranspordi korraldamise. Ei tasu ka unustada seda, et Tallinn sätestas väidetava eesmärgi alles hiljem peale müügimaksu rakendumist.

Kohus nõustus maksumaksjaga, et müügimaksul oli vaid eelarveline eesmärk ning sellel puudus direktiiviga nõutav erieesmärk.

Mis kohtulahendile järgneb? Võiks eeldada, et kohtulahendile järgneb aktsiisikaupadelt õigusvastaselt kogutud müügimaksu tagastamine. Raepressi andmetel oli konkreetses kohtuasjas vastavaks summaks 1,6 miljonit eurot. Kogu kogutud müügimaks, sh mitte aktsiisikaupadelt tasutud müügimaks oli üle 17 miljoni euro.

Paraku on eeldus väär. Tallinn on jõudnud juba teada anda, et müügimaksu ei tagastata ning kohtuvaidlused jätkuvad siseriiklikes kohtutes.

Huvitav, kui linn lõpuks nõustub maksu tagastama, kas siis lõpetatakse Tallinnas tasuta transport.

Kui seni pole müügimaksu tagasi küsinud? Müügimaksu tagasi küsimine eeldab maksudeklaratsioonide muutmist. Selleks näeb seadus ette 3-aastase tähtaja. Viimane müügimaksu deklaratsioon tuli esitada 20.01.2012. Seega ei ole võimalik tänasel hetkel tagastustaotlust enam esitada.

3. ÜLEÖÖ MAKSUMUUDATUSED NÜÜD MINEVIK?

„Maksuseaduse, samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Sätet ei kohaldata maksukohustuslast soodustava mõjuga maksuseaduse ja selle muudatuse korral.“

Täpselt sellises sõnastuses hakkab kehtima alates 01.07.2015 maksukorralduse seaduse paragrahv 41. Eelnõu ajendiks oli Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja algatus. Seletuskirjakohaselt on sätte eesmärgiks suurendada maksukeskkonna stabiilsust, parandada maksumuudatuste ettenähtavust ja jätta maksukohustuslastele rohkem aega  maksumuudatustest tulenevateks ümberkorraldusteks.

Iseasi küsimus on sätte sõnastuse õnnestumises. Probleemkohaks on sõna „üldjuhul“ kasutamine. Seega ei ole ka tulevikus välistatud, et maksumäära tõstetaks nii lühikese etteteatamisega nagu seda tehti 2009. aastal käibemaksumäära tõstmisega 18%lt 20-le. Toona kuulutati 01.07. jõustunud seadus välja 22.06. Jääb vaid loota parimat.

4. KODUDESSE SOETATUD ERIMÄRGISTATUD KÜTUS ON VÕIMALIK MURETULT ÄRA TARVITADA

Kirjutasime 2014 septembri e-teatajas piirangutest seoses erimärgistatud kütuste kasutamisega kodumajapidamistes.

Veebruaris vastu võetud seadus lubab aga varasemalt kodude kütmiseks ostetud, kuid tänaseni allesoleva kütuse muretult ära kasutada.

Teised seonduvad uudised
Uudis

Maksukonks: kas tegu on teenuse või töösuhtega?

18.05.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp tutvustab õigusblogis Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee värsket Riigikohtu üldkogu lahendit, mis on mitmes mõttes teedrajavaks. Nimelt käsitles Riigikohus põhjalikult maksunõude käsitlust pankrotimenetluses kui ka nn OÜ-tamise maksutemaatikat.
Uudis

Maksuvaba päevaraha või riigi petmine?

10.02.2015
Priit Raudsepp

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp kirjutab Äripäeva teemaveebi raamatupidaja.ee õigusblogis, et Soomes töötamisega seonduvalt tekib tööandjatel küsimusi, kas Soomes tegutsemisel tekib seal püsiv tegevuskoht, kes ja kuidas maksab Soomes maksud ning missugused kulud võib tööandja kanda kartmata täiendavat maksukohustust.

Uudis

Maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid

28.01.2015
Priit Raudsepp

GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp tuletab ettevõtjatele meelde, et selle aasta alguses jõustus oluline maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid. 10. veebruariks tuleb deklareerida asjaolud, mis annavad õiguse maksuvabastuseks või -vähenduseks. Seadusemuudatuse seletuskiri selgitab, et asjaolude deklareerimata jätmisel vastavad õigused kaovad.

Uudis

E-teataja: maksuõigus (september 2015)

01.09.2015
Priit Raudsepp
Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:
Uudis

E-teataja: maksuõigus (juuni 2015)

30.06.2015
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Läti õiged otsused kukutasid Eesti liidrikohalt

27.04.2014
Priit Raudsepp
Isegi kui Eesti kehtestab Lätiga samasuguse nn imemaksu, ei jõua me enam Lätist ette, vaid lihtsalt võrdsustume naabriga, ütles Glikman Alvin maksuvaldkonna juht Priit Raudsepp.
Uudis

Priit Raudsepp: maksuameti tegevus on piiripealne

19.02.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp leiab Postimehes maksuameti tegevust kommenteerides, et oma vaatlustegevusega on maksuameti käitumine piiripealne ning seaduslikkus küsitav.
Uudis

E-teataja: maksuõigus (detsember 2014)

16.12.2014
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Äripäev: Madalapalgalised juhid teenivad tuhandeid

30.11.2016
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäeva palvel teemat, mida osad võtavad kokku "OÜtamine vol 2". 

Uudis

Maksuameti uued relvad

06.09.2016
Priit Raudsepp

"Maksuameti uued relvad". See oli tänase Äripäeva esikaane suurim pealkiri. Vandeadvokaat Priit Raudsepp selgitas novembris jõustuvate muudatuste tagamaid.

Uudis

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood

20.02.2017
Ain Alvin , Paul Keres
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood.
Uudis

Uber saab näidisprotsessiks

16.05.2017
Priit Raudsepp
Uberi kvalifitseerimine transpordiettevõtteks muudab ebakindlaks maapinna ka muude sarnaste rakenduste jalge all, kirjutavad advokaadibüroo Glikman Alvin juhtivpartner Priit Raudsepp ja jurist Mari Anne Leškina.
Uudis

Panditulumaks mõjub majandusele hävitavalt

18.05.2017
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp lõi kaasa maksuspetsialistide töögrupis, mis kutsub üles panditulumaksu kehtestamise ideest loobuma.

Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäevas palga asemel dividendide maksmist ja maksumuudatusi

18.12.2017
Priit Raudsepp

Vandeadvokaat Priit Raudsepp jagas kommentaare Äripäevas kirjeldatud palga asemel dividendide maksmise kasvavale tendentsile ja käsitles mõne sõnaga laiemalt ka uute maksumuudatuste probleeme.

Uudis

Ka sina võid vastutada äriühingu maksuvõla eest?

05.02.2019
Priit Raudsepp

Selle aasta alguses jõustus maksukorralduse seaduse muudatus. See laiendab oluliselt isikute ringi, kes vastutavad äriühingu maksuvõlgade eest.

Uudis

Osanikud saavad maksumuudatuse tulemusel vähem dividende

27.06.2019
Priit Raudsepp

Eelmise aasta alguses jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, millega muudeti dividendide maksustamist. Selle tulemusel võivad osanikud edaspidi saada vähem dividende kui seni.

Uudis

Uued reeglid maksude optimeerimisel tekitavad küsimusi

21.11.2019
Priit Raudsepp
Järgmise aasta augustist tuleb üle piiride maksudega skeemitajatel maksuametile seletada, mida nad täpselt teevad. Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN partner ja maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp peab seadusmuudatuse eesmärki üllaks, kuid paraku käib tema hinnangul sellega kaasas suur hall ala.
Uudis

Pensioni teine ja kolmas sammas – maksusoodustusega investeerimine

27.11.2019
Priit Raudsepp

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast nagu Lääne-Euroopaski tavaks. Esimene sammas on tavapärane riiklik pension. Seejuures rahvapension on 205 eurot kuus ning sellele lisandub staažipõhiselt vanaduspension.

Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Leon Glikman
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga