Ilo-Hanna Keres kommenteeris Postimehes broneerimislepingutega seonduvat

Uudis Tagasi

Advokaat Ilo-Hanna Keres selgitas Postimehes broneerimislepingutega seonduvat.  Postimees kirjutas, kuidas broneerimislepingut kasutatakse ning juhtis tähelepanu sellega seonduvatele probleemidele. Ilo-Hanna Keres jagas teema osas kommentaare ja soovitusi.

Ilo-Hanna Kerese sõnul broneerimisleping 100%-st garantiid kindlasti ei anna.

Täiendavalt selgitas ta, et küll aga saab broneerimislepingus kokku leppida õiguskaitsevahendites nendeks juhtudeks, kui broneeritud objekt otsustatakse näiteks lepingu kehtivuse ajal müüa mõnele kolmandale isikule. Samuti juhtis Keres tähelepanu asjaolule, et broneerimislepingu notari juures sõlmimisel puhul tuleb notaritasu maksta tehingu tasu pealt ja hiljem müügi korral tuleb sama summa uuesti tasuda. Notariaalse broneerimislepingu sõlmimise asemel soovitas Ilo-Hanna Keres seetõttu notariaalselt sõlmida võlaõiguslik müügileping.

Artikkel kättesaadav: https://kodustiil.postimees.ee/4348339/lihtkirjalik-broneerimisleping-ei-anna-sajaprotsendilist-garantiid?_ga=2.216639318.1161342714.1513591026-1075807439.1486919465 
Teised seonduvad uudised

Liitu uudiskirjaga