Ka sina võid vastutada äriühingu maksuvõla eest?

Uudis Tagasi

Seadusmuudatuse kohaselt vastutab maksuvõla eest mis tahes isik, kelle tahtlik tegevus on maksuvõla tekitanud. Täpsemalt, MKS § 40 lg 11 sätestab, et: 

Kui käesoleva seaduse §-s 8 nimetatud kohustuste täitmise üle on tegelik võim füüsilisel isikul, kes ei ole maksukohustuslase seaduslik esindaja, tegevjuht ega vara valitseja, kuid kelle tahtlik tegevus põhjustab maksuvõla, vastutab ta tekkinud maksuvõla eest solidaarselt maksukohustuslasega  „Tahtlik“ on sellisel juhul oluline märksõna. Maksuhalduri senine praktika on näidanud, et „tahtliku tegevuse“ all on võimalik käsitada sisuliselt mis tahes tegevust. „Tegeliku võimu“ konstruktsiooni kasutamine lisab umbmäärasust ainult juurde.

Siit ilmnebki põhjus, miks sa peaksid olema ettevaatlik:

Juriidilist slängi kõrvale jättes, seaduse muudatus tähendab seda, et maksuhalduri kontrollile võivad olla allutatud ka isikud, kes ei ole ettevõtte tegevusega (eeskätt selle organitega) üldse seotud. See tähendab, et puudutatud võivad olla esindajad teistest äriühingutest, kellega sa koos töötad, aga samas mis tahes isikud, keda sa oled varem nõustanud, samuti sinu sõpru, perekonnaliikmeid ja nende sõpru – põhimõtteliselt ükskõik, kes maksuhalduri silmis võis maksuvõla tekkimisega seonduvate otsuste tegemisel otsust mõjutada!  

Näiteks kujutame ette likviidsusprobleemidega äriühingut, mis peab otsustama raske küsimuse üle – kas maksta välja enne töötasud või maksud. Sellel hetkel, mis tahes isikud, kes on vastavas diskussioonis osalenud, võivad maksuhalduri silmis olla vastutavad ettevõtte maksuvõla tahtliku tekitamise eest.

Puudub arusaam, millist käitumist maksuhaldur peab „tahtlikuks“. Lisaks puudub ka selgus „tegeliku võimu“ osas. See on risk, millega ettevõtjad peavad arvestama.   

Seadusmuudatuse eesmärk oli lihtsustada maksuhalduri võimalust võtta vastutusele maksuvõla tekitanud„niiditõmbajad“ ehk isikud, kellel on tegelik mõju äriühingu üle. Samas on seadusemuudatus tekitanud olukorra, kus maksuhaldur võib survestada ükskõik keda. Kuivõrd isiklik vastutus võib viia autode, kodude ja pangakontode arestimiseni, tähendab see seda, et järelevalveametnikud võivad tuhnida ka huviorbiiti sattunute vara nimekirjades.

Olukord on uus ja värske. Võimatu on ka ette kujutada, milliseks kujuneb kohtupraktika. Samuti on risk, et maksuhaldur võib kasutada seadusemuudatust eesmärkidel, milleks see ei olnud alguses mõeldud.   

Näitena saab tuua varasemalt ette nähtud varade eelarestimise maksuvõla täitmise tagamiseks. See on vahend, mida rakendatakse eesmärgiga hoida ära varade ühingutes väljakantimist. Kui esmajoones pidi sellise abinõu rakendamine olema pigem erandlik, siis praktika on midagi muud. Eelaresti kasutatakse märgatavalt rohkem, kui esialgu plaanitud, ning aegajalt võib jääda mulje, et seda kasutatakse survestamisena.

Teine risk, millega peab arvestama, on tõendamiskoormise jaotus. Soovides vaidlustada maksuhalduri otsust, lasub just sul kohustus tõendada, et maksuhalduri järeldused on ebaõiged.

Lõppude lõpuks jääb üksnes oodata, milliseks kujuneb praktika MKS § 40 lg 11 kohaldamise osas. Ettevaatlikkus tuleb igal juhul kasuks. Kui leiad, et sinul või su ühingul  võib lasuda maksuriske, sealhulgas riske, mida on käsitletud käesolevas infokirjas või kui sul on mis tahes muid maksuõigusega seotud küsimusi, võid pöörduda vandeadvokaat Priit Raudsepa poole telefoninumbril +372 686 0000 või e-postiaadressil Priit.Raudsepp@levinlaw.ee

Teised seonduvad uudised
Uudis

Maksukonks: kas tegu on teenuse või töösuhtega?

18.05.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp tutvustab õigusblogis Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee värsket Riigikohtu üldkogu lahendit, mis on mitmes mõttes teedrajavaks. Nimelt käsitles Riigikohus põhjalikult maksunõude käsitlust pankrotimenetluses kui ka nn OÜ-tamise maksutemaatikat.
Uudis

Maksuvaba päevaraha või riigi petmine?

10.02.2015
Priit Raudsepp

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp kirjutab Äripäeva teemaveebi raamatupidaja.ee õigusblogis, et Soomes töötamisega seonduvalt tekib tööandjatel küsimusi, kas Soomes tegutsemisel tekib seal püsiv tegevuskoht, kes ja kuidas maksab Soomes maksud ning missugused kulud võib tööandja kanda kartmata täiendavat maksukohustust.

Uudis

Maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid

28.01.2015
Priit Raudsepp

GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp tuletab ettevõtjatele meelde, et selle aasta alguses jõustus oluline maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid. 10. veebruariks tuleb deklareerida asjaolud, mis annavad õiguse maksuvabastuseks või -vähenduseks. Seadusemuudatuse seletuskiri selgitab, et asjaolude deklareerimata jätmisel vastavad õigused kaovad.

Uudis

E-teataja: maksuõigus (september 2015)

01.09.2015
Priit Raudsepp
Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:
Uudis

E-teataja: maksuõigus (juuni 2015)

30.06.2015
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Läti õiged otsused kukutasid Eesti liidrikohalt

27.04.2014
Priit Raudsepp
Isegi kui Eesti kehtestab Lätiga samasuguse nn imemaksu, ei jõua me enam Lätist ette, vaid lihtsalt võrdsustume naabriga, ütles Glikman Alvin maksuvaldkonna juht Priit Raudsepp.
Uudis

E-teataja: maksuõigus (märts 2015)

10.03.2015
Priit Raudsepp
Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:
Uudis

Priit Raudsepp: maksuameti tegevus on piiripealne

19.02.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp leiab Postimehes maksuameti tegevust kommenteerides, et oma vaatlustegevusega on maksuameti käitumine piiripealne ning seaduslikkus küsitav.
Uudis

E-teataja: maksuõigus (detsember 2014)

16.12.2014
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Äripäev: Madalapalgalised juhid teenivad tuhandeid

30.11.2016
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäeva palvel teemat, mida osad võtavad kokku "OÜtamine vol 2". 

Uudis

Maksuameti uued relvad

06.09.2016
Priit Raudsepp

"Maksuameti uued relvad". See oli tänase Äripäeva esikaane suurim pealkiri. Vandeadvokaat Priit Raudsepp selgitas novembris jõustuvate muudatuste tagamaid.

Uudis

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood

20.02.2017
Ain Alvin , Paul Keres
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood.
Uudis

Uber saab näidisprotsessiks

16.05.2017
Priit Raudsepp
Uberi kvalifitseerimine transpordiettevõtteks muudab ebakindlaks maapinna ka muude sarnaste rakenduste jalge all, kirjutavad advokaadibüroo Glikman Alvin juhtivpartner Priit Raudsepp ja jurist Mari Anne Leškina.
Uudis

Panditulumaks mõjub majandusele hävitavalt

18.05.2017
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp lõi kaasa maksuspetsialistide töögrupis, mis kutsub üles panditulumaksu kehtestamise ideest loobuma.

Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäevas palga asemel dividendide maksmist ja maksumuudatusi

18.12.2017
Priit Raudsepp

Vandeadvokaat Priit Raudsepp jagas kommentaare Äripäevas kirjeldatud palga asemel dividendide maksmise kasvavale tendentsile ja käsitles mõne sõnaga laiemalt ka uute maksumuudatuste probleeme.

Uudis

Osanikud saavad maksumuudatuse tulemusel vähem dividende

27.06.2019
Priit Raudsepp

Eelmise aasta alguses jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, millega muudeti dividendide maksustamist. Selle tulemusel võivad osanikud edaspidi saada vähem dividende kui seni.

Uudis

Uued reeglid maksude optimeerimisel tekitavad küsimusi

21.11.2019
Priit Raudsepp
Järgmise aasta augustist tuleb üle piiride maksudega skeemitajatel maksuametile seletada, mida nad täpselt teevad. Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN partner ja maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp peab seadusmuudatuse eesmärki üllaks, kuid paraku käib tema hinnangul sellega kaasas suur hall ala.
Uudis

Pensioni teine ja kolmas sammas – maksusoodustusega investeerimine

27.11.2019
Priit Raudsepp

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast nagu Lääne-Euroopaski tavaks. Esimene sammas on tavapärane riiklik pension. Seejuures rahvapension on 205 eurot kuus ning sellele lisandub staažipõhiselt vanaduspension.

Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Leon Glikman
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga