Leon Glikman Eesti Päevalehes: paljude jaoks on lihtsam valida kriminaalmenetluses kokkuleppemenetlus

Uudis Tagasi

Leon Glikman vastas 6.novembri Eesti Päevalehes ajakirjanik Krister Parise küsimustele, analüüsides muuhulgas Eesti praktikat, kus kriminaalmenetluses võitmise võimalus on 1%. Samuti puudutati ministeeriumi uut plaani vanglates suitsetamine keelustada.

Leon Glikman selgitas, et õigusriikides kehtib praktika, kus ühiskonnale ohtu mitte­kujutav veel süüdi mõistmata isik ja eriti veel alaealise lapse ema viibib vabaduses. „Kindlasti on iga riigi õiguskaitseorganitel kiusatus kasutada vahistust endale soodsate ütluste väljameelitamiseks, kuid seda peaks tasakaalustama kohtuvõim. Eesti kohtutes on prokuratuuri seisu­kohad üldjuhul soosingus ja õigeksmõistvad otsused praktiliselt puuduvad. Seetõttu lahendatakse meil valdav osa asju lihtmenetlustes, sh kokkuleppemenetluses. Vähe on neid, kes taluvad aastatepikkusi kannatusi, mängides 1%-lisele õigeksmõistmise tõenäosusele. Märksa valutum on sõlmida kokkulepe ja kibestunult eluga edasi minna.“ 

„Ülestunnistus pole meil kõige tähtsam tõend, kuid kui inimene valib valdavaks muutunud kokkuleppemenetluse, siis on selle tagajärg asja selgeks vaidlemata süüdi­mõistmine, kus sisuliselt mõistab õigust prokuratuur ja kohtul on üksnes vormistav roll“, selgitas Leon Glikman.

Suitsetamiskeeldu kommenteerides arvas Leon Glikman, et suitsetamiskeeld on süüdi mõistmata vahistatu puhul põhiseadusega karjuvas vastuolus. „Eelvangistuse eesmärk on vältida pakkuminekut ja tõkestada uute kuritegude toimepanekut. Erinevalt näiteks narkootikumidest ei mõjuta suitsetamine inimese käitumist. Ühtlasi võib meede olla julm, sest suitsetamisest sundloobumine tekitab inimesele kannatusi. Eesti viimase aja paternalistlik poliitika püüab jätta muljet, justkui kuuluks inimese keha ja tervis riigile, kes teab paremini, mis alamale hea on. Usun, et täielik suitsetamiskeeld on põhiseadusvastane ka süüdimõistetute puhul, sest piiranguks mõistlik põhjus puudub. Loomulikult on suitsetamis­piirang põhjendatud teiste inimeste tervise kaitseks, mistõttu võib seda keelata suitsetamiseks mitte ettenähtud siseruumides. Õues suitsetamise keelamiseks mõistlikke põhjuseid pole.“

Kaur Kenderi kaasust kommenteerides leidis Leon Glikman, et kui inimene satub Eestis süüdistatava rolli, siis tähendab see talutava elu­kvaliteedi kaotust ja võimatust pühenduda normaalsele tegevusele. Loomulikult kulub efektiivse kaitseõiguse teostamiseks energiat ja raha ning seda teadmises, et ponnistused ei pruugi vilja kanda, sest õigeksmõistmise statistiline tõenäosus on meil imeväike. Tema hinnangul ei kaevanud prokuratuur õigeksmõistvat ringkonnakohtu otsust prokuratuuri poolt edasi riskide maandamise huvides, sest riigi­kohtu võimalik seaduse tõlgendus võinuks olla prokuratuurile ebasobiv.

Leon Glikmani hinnangul teeb Eestis enda kaitsmise raskeks poolte võrdsust eirav menetlussüsteem. Kõige hullem on tema hinnangul sealjuures vahistatu olukord: „Kuigi Euroopa inimõiguste kohtu (EIK) lahendid ja eurodirektiiv annavad kahtlustatavale õiguse näha vähemalt neid tõendeid, mis on vahistuse alus, siis meil asjad nii ei käi. Kafkalikuks võib pidada olukorda, kui kohtus süüdi mõistmata inimeselt võetakse vabadus, kuid ta ei saa kahtluse alla seada vabaduse kui ühe peamise põhiõiguse elimineerimist. EIK on korduvalt ja ka Eesti puhul rõhutanud, et aus kriminaalmenetlus on võimatu, kui puuduvad võrdsed relvad. Nõukogude võimult pärandiks saadud ja kimbakalt moderniseeritud Eesti kriminaalmenetluse seadustik ei taga poolte võrdsust. Kuna meil kehtib inkvisitsiooniline kohtueelne menetlus, pole kahtlustataval selles staadiumis praktiliselt õigusi. Sellele järgneb näiliselt võistlev kohtmenetlus, kuid ka siin ei saa poolte võrdsusest juttugi olla. Demokraatlikes õigusriikides on õiguskaitseorganid kohustatud andma kaitsjatele ligipääsu kogu nende valduses olevale materjalile, aga meil selline menetluskord puudub. Seetõttu saabki riik, kelle ressursid ei ole süüdistatavate omadega võrreldavad, valida kohtusse esitamiseks üksnes endale sobivaid tõendeid. Seetõttu pole isegi paksu rahakotiga inimesel piisavaid võimalusi end kaitsta, vaestest rääkimata.“

Lõpetuseks leidis Leon Glikman: „Olen veendunud, et prokuratuur ei soovi süüdimõistmist inimestele, kelle süüs nad ei ole veendunud. Probleem seisneb selles, et prokuratuuri veendumus süüdi­olekus ei pruugi alati tegelikkusele vastata. Kuna meil kehtib praktikas süü presumptsioon, püütaksegi iga kahtlasena näivat, kuid mitut moodi tõlgendatavat asjaolu kahtlustatava vastu kasutada.“

Täismahus artikkel on Eesti Päevalehe veebilehel: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/leon-glikman-vaid-vahesed-suudavad-end-aastaid-kaitsta?id=80064914 

Teised seonduvad uudised
Uudis

Leon Glikman – elukutseline vaidleja

01.06.2015
Leon Glikman

Äripäeva elustiiliajakirjas Gentleman avaldati põhjalik artikkel Leon Glikmanist.

Uudis

Leon Glikman osales külalisõppejõuna EBS’i Executive MBA programmi õigusteemalises loengusarjas

08.06.2015
Leon Glikman
Vanempartner Leon Glikman viis eelmisel nädalal külalisõppejõuna Estonian Business School´i Juhtimiskoolituse Keskuse ja Ajutrusti koostöös pakutava Executive MBA programmi õigusteemalise loengusarja raames läbi seminari tsiviil- ja vahekohtumenetluse praktilistest probleemidest.
Uudis

Leon Glikman: immigrantide küsimus rahvahääletusele

15.05.2015
Leon Glikman
Immigrantide vastuvõtmisega seotud küsimuse võiks rahvahääletusele panna, leiab vandeadvokaat Leon Glikman.
“Eestisugusele vaesele riigile pagulaste tulva pealesurumine on ebamoraalne, kuna riik pole võimeline niigi oma maksukoormuse all ägavate kodanike vajadusi rahuldama,” ütles ta.
Uudis

Leon Glikman: Miks ma ei taotle riigisaladuse luba

11.08.2016
Leon Glikman

Miks ma ei taotle riigisaladuse luba ?  Vandeadvokaat kutsesaladusega ei riski. 

Uudis

Leon Glikman: Õigusemõistmine teiselt planeedilt

08.08.2016
Leon Glikman

Vandeadvokaat Leon Glikman õigusemõistmisest: Minult on tihtipeale küsitud, kas üldse tasub oma õigusi kohtus kaitsta, ja mu vastus on alati olnud jaatav.

Uudis

Kredex Krediidikindlustuse AS-i võit ka Ringkonnakohtus

12.01.2017
Leon Glikman , Paul Keres
Partnerid Leon Glikman ja Paul Keres esindasid lähiaja suurimas kindlustusvaidluses Kredex Krediidikindlustuse AS-i edukalt ka Tallinna Ringkonnakohtus.
Uudis

Vabatahtlik notariseerimine - hullumeelsus!

13.02.2017
Leon Glikman
Praegune kinnistusraamatu süsteem on küll kohmakas, aga lollikindel ja see on süsteemi tugevus, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.
Uudis

Leon Glikman määrati Eesti Vabariigi poolt Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse lepitajaks

20.02.2017
Leon Glikman
Leon Glikman määrati Eesti Vabariigi poolt Rahvusvahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse lepitajaks.
Uudis

Teatame uhkusega, et Leon Glikman valiti täna Advokatuuri üldkogul 298 häälega Eesti Advokatuuri aukohtu asendusliikmeks

03.03.2017
Leon Glikman
Teatame uhkusega, et Leon Glikman valiti täna Advokatuuri üldkogul 298 häälega Eesti Advokatuuri aukohtu asendusliikmeks.
Uudis

Leon Glikman kommenteerib väljaandes „Äripäev“ rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõud

08.03.2017
Leon Glikman
Leon Glikman kommenteerib väljaandes „Äripäev“ rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõud.
Uudis
Uudis

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on pälvinud Chambers Globali kõrgeima järgu tunnustuse

10.04.2017
Leon Glikman , Ain Alvin

Maailma üks mainekamaid õigusbüroode väljaandeid Chambers Global andis advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN taas kord kõrgeima hinnangu.


Uudis

GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustust kindlustusvaidluses

04.05.2017
Paul Keres , Leon Glikman

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustus kindlustusvaidluses Eesti klaasfassaadide tootjaga AS-iga Windoor, mahuga ligi 14 miljonit eurot. 


Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Vandeadvokaat Leon Glikman esineb 25.05.2017 Äripäeva venekeelse väljaande Delovõje Vedomosti poolt korraldataval Tallinna Majandusfoorumil

23.05.2017
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esineb 25.05.2017 Äripäeva venekeelse väljaande Delovõje Vedomosti poolt korraldataval Tallinna Majandusfoorumil.
Uudis

Leon Glikman kommenteeris 22.06.2017 Äripäevas külaliskorterite ehitamise teemat

22.06.2017
Leon Glikman
Äripäev palus Leon Glikmanilt kommentaari seoses Nõmmel tõusetunud küsimusega külaliskorterite ehitamisest.
Uudis

Leon Glikman käsitles Tallinna Majandusfoorumi kõnes riikliku sekkumise negatiivseid mõjusid

26.05.2017
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esines 25.05.2017 Tallinna Majandusfoorumil, käsitledes seal riikliku sekkumise negatiivseid mõjusid.
Uudis

Leon Glikman Eesti Päevalehes: Trumpi otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja viia sinna saatkond, pole midagi uut.

08.12.2017
Leon Glikman

Vandeadvokaat Leon Glikman, kes on Iisraeli aukonsul Eestis, selgitas tausta ja põhjuseid, miks viimasel ajal palju tähelepanu saanud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi otsuses viia Ühendriikide saatkond Jeruusalemma ning tunnustada linna Iisraeli pealinnana, pole midagi märkimisväärset ega uut. 

Uudis

Leon Glikman kirjutab Päevalehes murest riigis toimuvate arengute üle

29.12.2017
Leon Glikman

Tänases Päevalehes avaldatud arvamusloos leiab vandeadvokaat Leon Glikman, et kõikjale sirutuv riik litsub inimväärikuse maad ligi.

Uudis

Leon Glikman esineb 22.mail Tallinna Ärifoorumil „Tulevik on juba täna“

17.04.2018
Leon Glikman
22.mail leiab aset järjekordne Tallinna Ärifoorum, mille seekordseks pealkirjaks on „Tulevik on juba täna“ („Будущее уже сегодня“). Üritus toimub Apollo kinos Mustamäel ja on vene keeles.
Uudis

Ülevaade Leon Glikmani Ärifoorumi esinemise olulisematest soovitustest

25.05.2018
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman esines sel nädalal Tallinna Ärifoorumil, kus andis ettevõtjatele kasulikke soovitusi. Alljärgnevalt anname ülevaate tema esinemise olulisematest punktidest.
Uudis

Leon Glikman kommenteeris Postimehes tselluloositehase küsimuses eriplaneeringust taganemist

27.06.2018
Leon Glikman
Vandeadvokaat Leon Glikman andis juuni alguses Postimehele kommentaari, milles selgitas tselulloositehasest loobumise valguses üldiselt eriplaneeringust taganemise õiguslikku poolt.
Uudis

Leon Glikman Eesti Päevalehes: Eesti inimene vajab tõhusamat kaitset riigi omavoli eest

22.08.2018
Leon Glikman , Leon Glikman
Leon Glikman kirjutab tänases Eesti Päevalehes meil valitseva pahupidi õigusriigi teemadel.
Uudis

Legal 500: Glikman Alvin LEVIN on Eesti tippbüroo neljas õigusvaldkonnas

25.04.2019
Leon Glikman
Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude ülevaateid koostav Legal 500 paigutas taaskord advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN parimate hulka, mis kinnitab, et jätkame oma pikaajalist traditsiooni pakkuda klientidele tipptasemel tulemuslikku õigusabi.
Uudis

Leon Glikman esineb Tallinna Ärifoorumil 2019

19.08.2019
Leon Glikman
Kui ettevõtjad vaidlevad - kas valida lepingutes kohtu- või arbitraažialluvust?
Uudis

Leon Glikman määrati Vietnami Rahvusvahelise Arbitraažikeskuse lepitajaks

25.09.2019
Leon Glikman

VIAC on sõltumatu mittetulundusühing, kelle eesmärgiks on edendada vahekohtumenetluse viise ja sh. ka alternatiivsed vaidluste lahendamise (ADR) võimalusi.

Liitu uudiskirjaga