Maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid

Uudis Tagasi

GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp tuletab ettevõtjatele meelde, et selle aasta alguses jõustus oluline maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid. 10. veebruariks tuleb deklareerida asjaolud, mis annavad õiguse maksuvabastuseks või -vähenduseks. Seadusemuudatuse seletuskiri selgitab, et asjaolude deklareerimata jätmisel vastavad õigused kaovad.

Eesti äriühingu tulumaksusüsteemi aluspõhimõtteks on maksukohustuse edasilükkamine kuni kasumi jaotamiseni. Samas ei tähenda dividendide maksmine automaatselt maksukohustust. Näiteks ei teki maksukohustust, kui ühing maksab dividende tütarühingult saadud dividendide arvelt. Maksuvabastus kehtib juhul, kui osalus tütarühingus on vähemalt 10%.

Põhimõtteline muutus

Senini piisas taoliste maksuvabastuste kohaldamiseks maksuameti teavitamisest maksudeklaratsioonil, mis esitati peale vastava väljamakse tegemist. Alates 2015. aastast tuleb aga vastavatest maksuvabastuste alustest teavitada maksuametitajahetkel, millal vastav õigus tekib. Nii näiteks tuleb kirjeldatud dividendide näite puhul teavitada maksuhaldurit dividendide saamise hetkel ning tähtsust ei oma asjaolu, millal saadud dividendid maksuvabalt edasi makstakse.

Näide
Emaühing sai 2014. aastal tütarühingult dividendi 80 000 eurot. Kui emaühing jätab selle 2015 jaanuari kohta esitataval deklaratsioonil deklareerimata, peab ta dividendi edasimaksmisel tasuma riigile 16 000 eurot maksu. Kui aga emaühing deklareerib saadud dividendid, siis edasimaksmisel täiendavat maksukohustust ei teki.

Jaanuari kohta 10.02.2015 esitatavas tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonis (TSD; täpsemalt selle lisal 7) tuleb esitada kõik seni asetleidnud asjaolud, mis võivad mõjutada äriühingu maksukohustust. Deklareeritavateks andmeteks on muuhulgas:

1. sissemaksed omakapitali. Sissemaksed võivad olla tehtud asutamisel või ka hiljem;
2. välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks;
3. tütarühingult saadud dividendid ning teatud väljamaksed eeldusel, et emaühingule kuulub tütarühingus on vähemalt 10%-line osalus.

Teatud väljamaksete all peetakse väljamakseid, mis seonduvad tütarühingu kapitali vähendamise, oma osade/aktsiate tagasiostmise või likvideerimisega.

Deklareerimiskohustus on vaid juhul, kui nimetatud asjaolude pinnalt tekkinud maksuvabastust pole veel ära kasutatud. Seega peab eeldatavasti enamik äriühinguid deklareerima vähemalt summa, mis maksti äriühingu loomisel osa/aktsiakapitali.

Kuna põhimõttelise muudatuse tõttu võib kõikide maksukohustust mõjutavate asjaolude tuvastamine olla aeganõudev, soovitame vastavate andmete kogumisega alustada esimesel võimalusel. Märkimisväärne keerukus seondub vajalike detailide tuvastamisega juhul, kui äriühing on korduvalt ühinenud või jagunenud. 

Tähtaeg ja hilisem andmete täiendamine

Vajalike andmete kokku kogumine ja deklareerimine aastate pärast on veelgi keerulisem kui täna. Seetõttu on seadusemuudatus ning selle üks eesmärk – seni deklareerimata kuid maksukohustust mõjutavad asjaolud deklareerida esimesel võimalus – üldjoontes tervitatav.
Paljudes on aga küsimusi tekitanud andmete esitamiseks ettenähtud tähtaeg, s.o 10.02.2015. Muudatuse seletuskirja võib mõista, et selleks kuupäevaks deklareerimata jätmisel kaob õigus maksuvabastuseks ja -vähendusteks.

Sellise seisukohaga ei saa aga nõustuda, sest kohaldub üldine 3-aastane deklaratsioonide parandamise tähtaeg. Seda seisukohta näib jagavat oma juhendis ka maksuhaldur.
Parandusdeklaratsioonide esitamise võimalusest hoolimata on tugevalt soovitatav deklareerida maksukohustust vähendavad asjaolud esimesel võimalus. Siin ei ole asjakohane vanasõna, et hommik on õhtust targem. Pigem soovitatav kinni pidada ütlusest, et ära viska tänaseid toimetusi homse varna.

Teised seonduvad uudised
Uudis

Maksukonks: kas tegu on teenuse või töösuhtega?

18.05.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp tutvustab õigusblogis Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee värsket Riigikohtu üldkogu lahendit, mis on mitmes mõttes teedrajavaks. Nimelt käsitles Riigikohus põhjalikult maksunõude käsitlust pankrotimenetluses kui ka nn OÜ-tamise maksutemaatikat.
Uudis

Maksuvaba päevaraha või riigi petmine?

10.02.2015
Priit Raudsepp

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp kirjutab Äripäeva teemaveebi raamatupidaja.ee õigusblogis, et Soomes töötamisega seonduvalt tekib tööandjatel küsimusi, kas Soomes tegutsemisel tekib seal püsiv tegevuskoht, kes ja kuidas maksab Soomes maksud ning missugused kulud võib tööandja kanda kartmata täiendavat maksukohustust.

Uudis

E-teataja: maksuõigus (september 2015)

01.09.2015
Priit Raudsepp
Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:
Uudis

E-teataja: maksuõigus (juuni 2015)

30.06.2015
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Läti õiged otsused kukutasid Eesti liidrikohalt

27.04.2014
Priit Raudsepp
Isegi kui Eesti kehtestab Lätiga samasuguse nn imemaksu, ei jõua me enam Lätist ette, vaid lihtsalt võrdsustume naabriga, ütles Glikman Alvin maksuvaldkonna juht Priit Raudsepp.
Uudis

E-teataja: maksuõigus (märts 2015)

10.03.2015
Priit Raudsepp
Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:
Uudis

Priit Raudsepp: maksuameti tegevus on piiripealne

19.02.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp leiab Postimehes maksuameti tegevust kommenteerides, et oma vaatlustegevusega on maksuameti käitumine piiripealne ning seaduslikkus küsitav.
Uudis

E-teataja: maksuõigus (detsember 2014)

16.12.2014
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Äripäev: Madalapalgalised juhid teenivad tuhandeid

30.11.2016
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäeva palvel teemat, mida osad võtavad kokku "OÜtamine vol 2". 

Uudis

Maksuameti uued relvad

06.09.2016
Priit Raudsepp

"Maksuameti uued relvad". See oli tänase Äripäeva esikaane suurim pealkiri. Vandeadvokaat Priit Raudsepp selgitas novembris jõustuvate muudatuste tagamaid.

Uudis

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood

20.02.2017
Ain Alvin , Paul Keres
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood.
Uudis

Uber saab näidisprotsessiks

16.05.2017
Priit Raudsepp
Uberi kvalifitseerimine transpordiettevõtteks muudab ebakindlaks maapinna ka muude sarnaste rakenduste jalge all, kirjutavad advokaadibüroo Glikman Alvin juhtivpartner Priit Raudsepp ja jurist Mari Anne Leškina.
Uudis

Panditulumaks mõjub majandusele hävitavalt

18.05.2017
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp lõi kaasa maksuspetsialistide töögrupis, mis kutsub üles panditulumaksu kehtestamise ideest loobuma.

Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäevas palga asemel dividendide maksmist ja maksumuudatusi

18.12.2017
Priit Raudsepp

Vandeadvokaat Priit Raudsepp jagas kommentaare Äripäevas kirjeldatud palga asemel dividendide maksmise kasvavale tendentsile ja käsitles mõne sõnaga laiemalt ka uute maksumuudatuste probleeme.

Uudis

Ka sina võid vastutada äriühingu maksuvõla eest?

05.02.2019
Priit Raudsepp

Selle aasta alguses jõustus maksukorralduse seaduse muudatus. See laiendab oluliselt isikute ringi, kes vastutavad äriühingu maksuvõlgade eest.

Uudis

Osanikud saavad maksumuudatuse tulemusel vähem dividende

27.06.2019
Priit Raudsepp

Eelmise aasta alguses jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, millega muudeti dividendide maksustamist. Selle tulemusel võivad osanikud edaspidi saada vähem dividende kui seni.

Uudis

Uued reeglid maksude optimeerimisel tekitavad küsimusi

21.11.2019
Priit Raudsepp
Järgmise aasta augustist tuleb üle piiride maksudega skeemitajatel maksuametile seletada, mida nad täpselt teevad. Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN partner ja maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp peab seadusmuudatuse eesmärki üllaks, kuid paraku käib tema hinnangul sellega kaasas suur hall ala.
Uudis

Pensioni teine ja kolmas sammas – maksusoodustusega investeerimine

27.11.2019
Priit Raudsepp

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast nagu Lääne-Euroopaski tavaks. Esimene sammas on tavapärane riiklik pension. Seejuures rahvapension on 205 eurot kuus ning sellele lisandub staažipõhiselt vanaduspension.

Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Leon Glikman
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga