Osanikud saavad maksumuudatuse tulemusel vähem dividende

Uudis Tagasi

Eelmise aasta alguses jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, millega muudeti dividendide maksustamist. Selle tulemusel võivad osanikud edaspidi saada vähem dividende kui seni. 

Printsiibis oli maksumuudatus lihtne – regulaarselt makstavatele dividendidele kohaldub senise 20% asemel 14% äriühingu tulumaks. Regulaarsuse arvestamisel võetakse arvesse kolme viimase aasta dividendimakseid. 

Uuele süsteemile üleminek on järkjärguline ning seetõttu on regulaarsuse tuvastamisel sellele ja järgmisel aastal teatud erisused. 

Lihtsustatuna, regulaarsed dividendid maksustatakse 14% ning ülejäänud osa senise 20% äriühingu tulumaksuga. 

Lisaks, kui dividendi saajaks on Eesti maksuresidendist füüsiline isik, kohaldub täiendavalt dividendile ka füüsilise isiku tulumaks määras 7%. 

Kui tegemist on ühe ühinguga (struktuuris ei ole ema- ja tütarühingut jne) ning see maksab dividende oma füüsilisest isikust osanikule, on olukord küllaltki lihtne. Regulaarne dividend maksustatakse 14% äriühingu tulumaksuga ning täiendavalt peab äriühing kinni 7% füüsilise isiku tulumaksu. Ülejäänud osa dividendist, mis ei kvalifitseeru regulaarseks dividendiks, maksustatakse endistviisi – kohaldub 20% äriühingu tulumaks ilma täiendava füüsilise isiku tulumaksuta. 

Kui aga struktuuri lisandub täiendavaid ühinguid, muutub olukord keerukamaks. Seni lähtus Eesti põhimõttest, et äriühing kasum maksustatakse vaid üks kord selle esmakordsel jaotamisel. Nüüd on sellest põhimõttest taganetud. 

Olukorras, kus tütarühing maksab emaühingule regulaarset dividendi, maksab tütarühing sellelt 14% äriühingu tulumaksu. Sel hetkel ei rakendu regulaarsele dividendile füüsilise isiku tulumaks. Hetkel, kui emaühing maksab tütarühingult saadud regulaarse dividendi edasi füüsilisest isikust osanikule, peab emaühing kinni 7% füüsilise isiku tulumaksu. See on täiendav maks, mida enne 2018 aastat ei olnud. 

Eeltoodu on oluline raamatupidajate ja CFO-de jaoks. Oma ala spetsialistid näevad lihtsasti, et maksude arvutuskäik on keerulisem ning sõltuvalt otsuste sõnastustest on tulem osaniku jaoks erinev. 

Ettevõtjad, kes seni on harjunud väga lihtsa 20% tulumaksu arvutusega, võivad siin kohal ohvriks langeda. Et seda ei juhtuks, soovitame arvestada järgnevaga. 

Enne 2018 maksumuudatusi oli tütarühingu kasumi jaotamisest lõplik osaniku jaoks tekkiva netodividendide arvutamine äärmiselt lihtne. Oletame, et lõplik osanik soovis saada netodividende summas 100 000 eurot. Sellises olukorras ei olnud vahet, kas tütarühing otsustas dividende maksta netos 100 000 või brutos 125 000 eurot. Mõlemal juhul pidi tütarühing äriühingu tulumaksuna tasuma 25 000 eurot ning ülejäänud 100 000 eurot oli lõplikul osanikul võimalik oma kontole saada netos. 

Tavapäraselt otsustatakse dividendide maksmine tihtipeale netosummas, mitte brutosummas. Kui ka sellel aastal otsustada dividendide maksmine netosummas, on tulemuseks see, et lõplik füüsilisest isikust osanik saab netodividende võrreldes varasemate aastatega vähem. 

Uue reegli järgi arvutades ning oletades, et kogu see 100 000 eurot netodividende kvalifitseeruks regulaarseteks dividendideks, kohalduks sellele tütarühingu tasandil 14% äriühingu tulumaks. Esialgu näib, et maksukohustus oleks vähenenud, sest 14% arvutatuna 100 000 eurost netodividendist on 16 279 eurot. 

Aga siin on ohukoht: 

Emaühingu poolt dividendi edasimaksmisel lõplikule osanikule rakendub täiendav 7% füüsilise isiku tulumaks. Emaühingu tasemel on tavapärane otsustada, et kui saadud dividendi edasimaksmisel rakendub mingi maksukohustus, peab see saama kaetud selle sama saadud dividendiga. See tähendab, et kui emaühing otsustab 100 000 eurot saadud dividendi edasi maksta, peab emaühing sellelt 7% füüsilise isiku tulumaksu kinni. Seega tekib täiendav maksukohustus summas 7 000 eurot. See omakorda tähendab, et füüsilisest isikust lõplik osanik saab netodividendina 93 000 eurot, mitte 100 000 eurot nagu varasemalt. 

Teisisõnu, on saanud tavapäraseks, et tütarühingu tasandil otsustatakse dividendide jagamine netosummades ning 20% tuginev arvutus on lihtne. Samas, kui ka nüüd ja edaspidi otsustada dividendide maksmine neis samades netosummades, toob see maksumuudatuste tõttu olukorra, kus lõplik osanik saab varasemaga võrreldes väiksema netodividendi. 

Eeltoodu vältimiseks, kus lõplik osanik saab väiksema netodividendi, on kasumi jaotamisel soovituslik lähtuda brutosummadest. Toodud näite puhul teha tütarühingu kasumi jaotamise otsus 125 000 eurot brutos, mitte 100 000 netos. 

Kui jääb sama arusaamatuks kui hieroglüüfides kirjutatu, siis nüüd on aeg suhelda oma raamatupidajaga või CFO-ga. Sõltuvalt äriühingute struktuurist võib osanikku oodata halb üllatus oodatust väiksema netodividendi tõttu.

Juhul kui sinul või su ühingul on mis tahes maksuõigusega seotud küsimusi, võid pöörduda vandeadvokaat Priit Raudsepa poole telefoninumbril +372 686 0000 või e-postiaadressil Priit.Raudsepp@levinlaw.ee

NB! Välismaised osanikud. Kui Eesti ühingu osanikuks on välismaine ühing, siis 7% maksu ei rakendata. See tähendab, et regulaarsete dividendide korral langeb Eesti maksukohustus seniselt 20lt protsendilt 14le protsendile. 

Dividendide maksustamisest rääkis Priit Raudsepp ka Äripäeva raadios: https://www.aripaev.ee/saated/2019/07/01/dividendide-maksuefekt-jaab-luhikeseks

Teised seonduvad uudised
Uudis

Maksukonks: kas tegu on teenuse või töösuhtega?

18.05.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp tutvustab õigusblogis Äripäeva teemaveebis raamatupidaja.ee värsket Riigikohtu üldkogu lahendit, mis on mitmes mõttes teedrajavaks. Nimelt käsitles Riigikohus põhjalikult maksunõude käsitlust pankrotimenetluses kui ka nn OÜ-tamise maksutemaatikat.
Uudis

Maksuvaba päevaraha või riigi petmine?

10.02.2015
Priit Raudsepp

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp kirjutab Äripäeva teemaveebi raamatupidaja.ee õigusblogis, et Soomes töötamisega seonduvalt tekib tööandjatel küsimusi, kas Soomes tegutsemisel tekib seal püsiv tegevuskoht, kes ja kuidas maksab Soomes maksud ning missugused kulud võib tööandja kanda kartmata täiendavat maksukohustust.

Uudis

Maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid

28.01.2015
Priit Raudsepp

GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp tuletab ettevõtjatele meelde, et selle aasta alguses jõustus oluline maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid. 10. veebruariks tuleb deklareerida asjaolud, mis annavad õiguse maksuvabastuseks või -vähenduseks. Seadusemuudatuse seletuskiri selgitab, et asjaolude deklareerimata jätmisel vastavad õigused kaovad.

Uudis

E-teataja: maksuõigus (september 2015)

01.09.2015
Priit Raudsepp
Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:
Uudis

E-teataja: maksuõigus (juuni 2015)

30.06.2015
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Läti õiged otsused kukutasid Eesti liidrikohalt

27.04.2014
Priit Raudsepp
Isegi kui Eesti kehtestab Lätiga samasuguse nn imemaksu, ei jõua me enam Lätist ette, vaid lihtsalt võrdsustume naabriga, ütles Glikman Alvin maksuvaldkonna juht Priit Raudsepp.
Uudis

E-teataja: maksuõigus (märts 2015)

10.03.2015
Priit Raudsepp
Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob Sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:
Uudis

Priit Raudsepp: maksuameti tegevus on piiripealne

19.02.2015
Priit Raudsepp
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Priit Raudsepp leiab Postimehes maksuameti tegevust kommenteerides, et oma vaatlustegevusega on maksuameti käitumine piiripealne ning seaduslikkus küsitav.
Uudis

E-teataja: maksuõigus (detsember 2014)

16.12.2014
Priit Raudsepp

Käesolev GLIKMAN ALVIN maksuõiguse e-teataja toob sinuni järgmised olulised ja aktuaalsed uudisteemad:

Uudis

Äripäev: Madalapalgalised juhid teenivad tuhandeid

30.11.2016
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäeva palvel teemat, mida osad võtavad kokku "OÜtamine vol 2". 

Uudis

Maksuameti uued relvad

06.09.2016
Priit Raudsepp

"Maksuameti uued relvad". See oli tänase Äripäeva esikaane suurim pealkiri. Vandeadvokaat Priit Raudsepp selgitas novembris jõustuvate muudatuste tagamaid.

Uudis

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood

20.02.2017
Ain Alvin , Paul Keres
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood.
Uudis

Uber saab näidisprotsessiks

16.05.2017
Priit Raudsepp
Uberi kvalifitseerimine transpordiettevõtteks muudab ebakindlaks maapinna ka muude sarnaste rakenduste jalge all, kirjutavad advokaadibüroo Glikman Alvin juhtivpartner Priit Raudsepp ja jurist Mari Anne Leškina.
Uudis

Panditulumaks mõjub majandusele hävitavalt

18.05.2017
Priit Raudsepp

Priit Raudsepp lõi kaasa maksuspetsialistide töögrupis, mis kutsub üles panditulumaksu kehtestamise ideest loobuma.

Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Leon Glikman , Ain Alvin
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Priit Raudsepp kommenteeris Äripäevas palga asemel dividendide maksmist ja maksumuudatusi

18.12.2017
Priit Raudsepp

Vandeadvokaat Priit Raudsepp jagas kommentaare Äripäevas kirjeldatud palga asemel dividendide maksmise kasvavale tendentsile ja käsitles mõne sõnaga laiemalt ka uute maksumuudatuste probleeme.

Uudis

Ka sina võid vastutada äriühingu maksuvõla eest?

05.02.2019
Priit Raudsepp

Selle aasta alguses jõustus maksukorralduse seaduse muudatus. See laiendab oluliselt isikute ringi, kes vastutavad äriühingu maksuvõlgade eest.

Uudis

Uued reeglid maksude optimeerimisel tekitavad küsimusi

21.11.2019
Priit Raudsepp
Järgmise aasta augustist tuleb üle piiride maksudega skeemitajatel maksuametile seletada, mida nad täpselt teevad. Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN partner ja maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp peab seadusmuudatuse eesmärki üllaks, kuid paraku käib tema hinnangul sellega kaasas suur hall ala.
Uudis

Pensioni teine ja kolmas sammas – maksusoodustusega investeerimine

27.11.2019
Priit Raudsepp

Eesti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast nagu Lääne-Euroopaski tavaks. Esimene sammas on tavapärane riiklik pension. Seejuures rahvapension on 205 eurot kuus ning sellele lisandub staažipõhiselt vanaduspension.

Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Leon Glikman
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga