Sõit libedal jääl – õiguslik vaade renditõukeratastele

Uudis Tagasi

Renditõukeratta teenused on vallutamas kogu maailma ning tihtipeale vallandamas inimestes ka eri emotsioone. Näiteks Prantsusmaal Marseilles viskavad noored populaarse tänavamängu raames elektritõukerattaid merre. Tundub, et tõukerattaid kas vihatakse või armastatakse, kuid õiguslikust küljest ei ole asi nii must ja valge.

Ameerika Ühendriikide ajakirjandus kajastas 2018. aasta keskpaiga ja 2019. aasta alguse vahel seitsmest tõukeratastega seonduvast surmast ja veelgi enamatest vigastusjuhtumitest. Õiguslikult on oluline määratleda vastutuse ning kindlustusega seonduvad küsimused – ühelt poolt, mis võib juhtuda tõukerataste endaga ja teiselt poolt sellega, kuidas need mõjutavad teisi liiklejaid.

Sõit omal vastutusel

Iga renditõukeratta juht peaks olema teadlik, et teenusepakkuja, kes tõukerattaid pakub, on reeglina välistanud enda vastutuse vigastuste ja kahjude eest, mis on tekkinud nii sõitjale endale kui ka teistele liiklejatele. Teisisõnu – vajutades teenuse kasutamistingimuste all olevat nuppu „nõustun“, vabastab kasutaja tõukerataste rendileandja vastutusest – kui vigastad ennast, on see sinu mure ning kui vigastad teisi, on ka see sinu mure.

Teenusepakkujad viitavad enda vastutuse piiramisele erinevalt. Mõni viitab tingimustes liiklusreeglitele ja mõni juhib tähelepanu kiivri kandmise kohustusele. Tavaliselt sätestatakse tingimustes endas, et kui sõitja tingimustega nõustub, siis ta ka kinnitab, et on teadlik kõikidest sõiduga kaasnevatest ohtudest ja riskidest.

Tüüpilistest liiklusriskidest kaugemale ulatuv hall ala

Kuigi elektritõukerataste renditeenuse pakkujad lähtuvad eeldusest, et sõitja on teadlik tüüpilistest riskidest, mis kaasnevad liikluses liiklemisega, võivad nad olla sunnitud pakkuma täiendavalt informatsiooni nende riskide osas, mis on otseselt seotud elektritõukeratastega.

Kui selline risk leiab praktikas tuvastamist, võib see tähendada seda, et teenusepakkuja ei ole täitnud teavitamiskohustust, mis tal sõitja ees lasub.

Tõukeratastega seotud probleemid aga seal ei lõpe, sest sõitjad on tingimuste kohaselt ka kohustatud tuvastama tõukeratta sõidusobivuse enne sõidu alustamist.

Tõukerataste nähtavad ning nähtamatud probleemid

Iga meie uuritud tõukerataste renditeenuse pakkuja nõuab, et sõitja tuvastaks tõukerataste vajaliku sõidusobivuse enne sõidu alustamist. Sõitjad on kohustatud teenusepakkujat teavitama mistahes probleemidest, mis nad tõukeratta juures tuvastavad ning sõitjal on sellisel juhul keelatud tõukeratast sõiduks kasutada.

Kerkib küsimus – mis probleeme on tavaline sõitja võimeline tuvastama? Nähtavad ebakorrektsused nagu näiteks murdunud tõukeratta detail või pragu võivad tõesti olla tuvastatavad visuaalsel vaatlemisel. Seevastu aga silmale nähtamatud probleemid, alates vigasest kiiruse regulaatorist kuni lahtiste juhtmete või katkise mootorini, reeglina aga ei olegi välisel vaatlusel tuvastatavad.

Kui selline silmale varjatuks jäänud viga põhjustab õnnetuse, võiks eeldada, et teenusepakkuja vastutab nende vigastuste ja kahjude eest, mis on tekkinud sõitjale. Seega kaasneb teenusepakkujale vastutus sõitja ees samamoodi nagu sõitja vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

Vastutus tõukerattaga tekitatud kahju eest

Saab öelda, et teistele isikutele tekitatud kahju eest vastutab teenusepakkuja vähemalt siis, kui nad on lubanud varjatud puudustega tõukerattad liiklusesse. Teisisõnu – kui sõidad renditud tõukerattaga ja see hakkab järsult kiirendama, pidurdamine pole võimalik ja toimub õnnetus, võib süüdlaseks olla varjatud tehniline viga. Sellisel juhul võib tekkinud kahjude eest vastutada teenusepakkuja.

Seevastu olukorras, kus sõitja enda tegevus liikluses või liikluseeskirjade mittetundmine ning  nendega tutvumata jätmine põhjustab õnnetuse – see kõik on sõitja vastutusalas.

Kui teil on selle teemaga seonduvaid küsimusi, võite julgelt võtta ühendust Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaadiga Artur Sanglepp ja advokaadiga Kätlin Ots telefonil (+372) 686 0000 või e-posti teel info@levinlaw.ee.
  

Teised seonduvad uudised

Liitu uudiskirjaga