Ülevaade Leon Glikmani Ärifoorumi esinemise olulisematest soovitustest

Uudis Tagasi
Vandeadvokaat Leon Glikman esines 22.05.2018 Tallinna Ärifoorumil, kuhu on teda varemgi korduvalt esinema kutsutud seoses ettevõtjate suure huviga. Glikman jagas oma esinemises kogemusi riskide osas, mida on ettevõtjad võtnud oma igapäevatöös, tuues praktilisi näiteid.

Glikmani sõnul ei näe pahatihti ettevõtjad lepingut sõlmides ette, et õigussuhe võib päädida vaidlustega. Glikman puudutas kohtualluvuse ja arbitraažiklauslitega seonduvat, käsitledes ka rahvusvahelise kohtualluvuse problemaatikat. Arbitraaži eeliseks on tema sõnul kiirus, konfidentsiaalsus ja väiksem formaliseeritus, kuid puudusteks on suurem vea tekkimise võimalus ja edasikaebeõiguse piiratus. Glikman soovitab leppida arbitraažis kokku juhul kui Eestil puudub lepingupartneri asukohariigiga kohtuotsuse tunnustamise ja täitmise kokkulepe. Näiteks on USA-s hõlbus täita New Yorgi 1958..a konventsiooni ja föderaalse arbitraažiakti alusel Eestis tehtud arbitraažikohtu lahendit, samas kui Eesti kohtulahendid seal täitmisele ei kuulu. Eesti kohtulahendid seevastu kuuluvad täitmisele kõigis EL-i riikides, samuti Venemaal ja Ukrainas.

Glikman puudutas ka vigu seoses tehingu vorminõuetega. Pahatihti ettevõtjad ei tea, et kui seadus sätestab tehingule notariaalse vormi nõude, siis peab ka eelleping notariaalne olema ja seda isegi ka leppetrahvide osas. Seetõttu on paljud praktikas tehtud liisinglepingud ja korteriomandi broneerimise lepingud tühised vorminõude puudumise tõttu. Glikman pani ettevõtjatele südamele, et nad peaksid kinni nii õigust lõpetavatest kui ka hagi aegumise tähtaegadest. Võimalik on hagi aegumist katkestada näiteks oskuslikult formuleeritud saldokinnituste allakirjutamise teel.

Glikman puudutas oma esinemises ka kriminaalõiguslikke riske. Suurimad nendest tekivad liiga vabast keelekasutusest vestluses ametiisikutega, mida võidakse jälitustegevuse korral vaadelda kui altkäemaksu lubamist. Glikman tõi oma ettekandes ohtralt näiteid ja tegi ettepanekuid, kuidas igapäevaseid riske maandada. Kuivõrd õigus on tänapäeval komplitseeritud, siis on tema hinnangul õigusabi tellimine reeglina odavam kui hilisem vigade parandus.
Teised seonduvad uudised

Liitu uudiskirjaga