Uus seadus lihtsustab ärisaladuse kaitset

Uudis Tagasi

Ärisaladuse vargus–puudutagu see tooteid, teavet, andmebaase või muid ärisaladusi–võib mõjuda ärile laastavalt. Oleme varasemalt käsitlenud selle ärahoidmise võimalusi, käesolev uudiskiri selgitab aga kuidas äsja jõustunud seadus võimaldab kahjusid vähendada, kui ärisaladuse rikkumine on juba aset leidnud. Lugege edasi ülevaate saamiseks.

Eelmise aasta detsembris jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. Lohiseva pealkirja taga peidab end seadusandja eesmärk ühtlustada ärisaladuse kaitse tase EL-i üleselt, andes teile muu hulgas järgmised õiguskaitsevahendid:

  • võite nõuda kahju rahalist hüvitamist;
  • võite nõuda, et konkurendi kaup, mis toodeti teie ärisaladust ära kasutades, eemaldataks tootmisest ja poeriiulitelt ning hävitataks;
  • esialgse õiguskaitse korras võib neid meetmeid rakendada juba kohtumenetluse ajal ja enne kohtuotsuse jõustumist;
  • kauba hävitamisele lisaks võivad kohtud keelata teie ärisaladuse kasutamise, võttes teie konkurendilt võimaluse saada teie ärisaladuse arvel täiendavalt kasu.

Lühidalt kokku võttes sisaldab uus seadus selget ja täpset õiguslikku alust seda tüüpi nõueteks, mida seadus varasemalt sellise üksikasjalikkusega ei reguleerinud. See suurendab tõenäosust, et kohtud neid meetmeid ka rakendavad.

Näide: võtmetöötaja lahkub ja asub tööle konkurendi juures

Kiipide tootmisele keskendunud tehnoloogiaettevõte satub konflikti arendusjuhiga, kes lahkub ettevõttest ja peagi asub tööle konkurendi juures. Mõni aeg pärast tema lahkumist avastab tehnoloogiaettevõte, et arendusjuht saatis mitu disainidokumenti enda isiklikule e-posti aadressile vaid päevi enne lahkumist.

Samal ajal paiskab konkurent müüki kiibi, mille puhul näib olevat rakendatud just neid disainilahendusi, mis arendusjuht enda isiklikule e-posti aadressile saatis.

Tehnoloogiaettevõttel võib olla alus nõuda hüvitist tekitatud kahju eest. Kahju võib seisneda müügikäibe vähenemises või ka seni toodetud kiipide realiseerimisväärtuse vähenemises.

Uue seaduse alusel võib tehnoloogiaettevõte nõuda ka seda, et kohus keelaks mistahes konkurendi tegevused, mis kõnealust ärisaladust kahjustavad. Lihtsamalt öelduna: kohus võib keelata konkurendil kiipe toota, reklaamida ja müüa.

Kui konkurent on kiibid juba turule lasknud, võib kohus kohustada neid tagasi kutsuma ja hävitama või üle andma dokumendid, asjad, materjalid, ained või elektroonilise failid, mis sisaldavad ärisaladust või millest saab ärisaladuse tuletada.

Uus seadus võimaldab nõudeid esialgselt jõustada juba kohtumenetluse käigus

Kuigi üldjuhul saab eelnevalt kirjeldatud meetmeid ärisaladuse varguse juhtudel rakendada jõustunud kohtulahendi alusel, sisaldab uus seadus ka selgemat alust selliste abinõude rakendamiseks hagi tagamise korras kohtumenetluse ajal.

Sellel võib olla otsustav mõju vähendamaks ettevõttele ärisaladuse vargusega kaasnevaid kahjusid.

Kuna seadus on sisuliselt uhiuus, ei ole selle kohaldamise praktika veel välja kujunenud, mistõttu on raske ennustada, kuidas kohtud üht või teist abinõu rakendama asuvad. Sellegipoolest suurendavad uued, senisest selgemad ja täpsemad nõudealused oluliselt tõenäosust, et ärisaladuse kaitsele suunatud meetmeid õnnestub edukalt kohtulikult maksma panna.

Kui teil on ärisaladuse, ärisaladuse varguse või selle ennetamisega seonduvaid küsimusi, võite julgelt võtta ühendust Advokaadibüroo
Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaadiga 
Artur Sanglepp telefonil (+372) 686 0000 või e-posti teel Artur.Sanglepp@levinlaw.ee. Oleme teid igati valmis abistama.

Teised seonduvad uudised

Liitu uudiskirjaga