Uus seadus lihtsustab ärisaladuse kaitset

Uudis Tagasi

Ärisaladuse vargus–puudutagu see tooteid, teavet, andmebaase või muid ärisaladusi–võib mõjuda ärile laastavalt. Oleme varasemalt käsitlenud selle ärahoidmise võimalusi, käesolev uudiskiri selgitab aga kuidas äsja jõustunud seadus võimaldab kahjusid vähendada, kui ärisaladuse rikkumine on juba aset leidnud. Lugege edasi ülevaate saamiseks.

Eelmise aasta detsembris jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. Lohiseva pealkirja taga peidab end seadusandja eesmärk ühtlustada ärisaladuse kaitse tase EL-i üleselt, andes teile muu hulgas järgmised õiguskaitsevahendid:

  • võite nõuda kahju rahalist hüvitamist;
  • võite nõuda, et konkurendi kaup, mis toodeti teie ärisaladust ära kasutades, eemaldataks tootmisest ja poeriiulitelt ning hävitataks;
  • esialgse õiguskaitse korras võib neid meetmeid rakendada juba kohtumenetluse ajal ja enne kohtuotsuse jõustumist;
  • kauba hävitamisele lisaks võivad kohtud keelata teie ärisaladuse kasutamise, võttes teie konkurendilt võimaluse saada teie ärisaladuse arvel täiendavalt kasu.

Lühidalt kokku võttes sisaldab uus seadus selget ja täpset õiguslikku alust seda tüüpi nõueteks, mida seadus varasemalt sellise üksikasjalikkusega ei reguleerinud. See suurendab tõenäosust, et kohtud neid meetmeid ka rakendavad.

Näide: võtmetöötaja lahkub ja asub tööle konkurendi juures

Kiipide tootmisele keskendunud tehnoloogiaettevõte satub konflikti arendusjuhiga, kes lahkub ettevõttest ja peagi asub tööle konkurendi juures. Mõni aeg pärast tema lahkumist avastab tehnoloogiaettevõte, et arendusjuht saatis mitu disainidokumenti enda isiklikule e-posti aadressile vaid päevi enne lahkumist.

Samal ajal paiskab konkurent müüki kiibi, mille puhul näib olevat rakendatud just neid disainilahendusi, mis arendusjuht enda isiklikule e-posti aadressile saatis.

Tehnoloogiaettevõttel võib olla alus nõuda hüvitist tekitatud kahju eest. Kahju võib seisneda müügikäibe vähenemises või ka seni toodetud kiipide realiseerimisväärtuse vähenemises.

Uue seaduse alusel võib tehnoloogiaettevõte nõuda ka seda, et kohus keelaks mistahes konkurendi tegevused, mis kõnealust ärisaladust kahjustavad. Lihtsamalt öelduna: kohus võib keelata konkurendil kiipe toota, reklaamida ja müüa.

Kui konkurent on kiibid juba turule lasknud, võib kohus kohustada neid tagasi kutsuma ja hävitama või üle andma dokumendid, asjad, materjalid, ained või elektroonilise failid, mis sisaldavad ärisaladust või millest saab ärisaladuse tuletada.

Uus seadus võimaldab nõudeid esialgselt jõustada juba kohtumenetluse käigus

Kuigi üldjuhul saab eelnevalt kirjeldatud meetmeid ärisaladuse varguse juhtudel rakendada jõustunud kohtulahendi alusel, sisaldab uus seadus ka selgemat alust selliste abinõude rakendamiseks hagi tagamise korras kohtumenetluse ajal.

Sellel võib olla otsustav mõju vähendamaks ettevõttele ärisaladuse vargusega kaasnevaid kahjusid.

Kuna seadus on sisuliselt uhiuus, ei ole selle kohaldamise praktika veel välja kujunenud, mistõttu on raske ennustada, kuidas kohtud üht või teist abinõu rakendama asuvad. Sellegipoolest suurendavad uued, senisest selgemad ja täpsemad nõudealused oluliselt tõenäosust, et ärisaladuse kaitsele suunatud meetmeid õnnestub edukalt kohtulikult maksma panna.

Kui teil on ärisaladuse, ärisaladuse varguse või selle ennetamisega seonduvaid küsimusi, võite julgelt võtta ühendust Advokaadibüroo
Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaadiga 
Artur Sanglepp telefonil (+372) 686 0000 või e-posti teel Artur.Sanglepp@levinlaw.ee. Oleme teid igati valmis abistama.

Teised seonduvad uudised
Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Paul Keres , Artur Sanglepp
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Kuidas deklareerida oma ühingu tegelikku kasusaajat ja vältida trahve

25.10.2018
Artur Sanglepp
Kui tegeled Eestis ettevõtlusega, siis said 18. oktoobri paiku Rahandusministeeriumist kirja, kus teile tuletati meelde kohustust deklareerida andmed teie ühingu tegeliku kasusaaja kohta. Kui seda kirja ignoreerisite, siis otsige see uuesti üles, sest vastasel juhul võite silmitsi seista kuni €400,000 suuruse trahviga.
Uudis

Vaidluse tekkimisel tutvuge uuesti lepingutingimustega

13.03.2019
Artur Sanglepp
Ostate korteri. Iseenesestmõistetavalt olete müügitehingus hingega sees, sest see on teie uus kodu. Arendajaga sõlmitud müügilepingus on ette nähtud leppetrahvinõude esitamine summas 5 000 eurot, kui korteri üleandmisega hilinetakse.
Uudis

Sõit libedal jääl – õiguslik vaade renditõukeratastele

02.10.2019
Artur Sanglepp

Renditõukeratta teenused on vallutamas kogu maailma ning tihtipeale vallandamas inimestes ka eri emotsioone. Näiteks Prantsusmaal Marseilles viskavad noored populaarse tänavamängu raames elektritõukerattaid merre. Tundub, et tõukerattaid kas vihatakse või armastatakse, kuid õiguslikust küljest ei ole asi nii must ja valge.

Uudis

Paul Keres ja Artur Sanglepp käisid Riigikogu sotsiaalkomisjonis

16.12.2019
Paul Keres , Artur Sanglepp
Meie vandeadvokaadid Paul Keres ja Artur Sanglepp käisid täna Riigikogu sotsiaalkomisjonis, et selgitada komisjoni liikmetele pensionireformi analüüsi järeldusi.
Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres , Artur Sanglepp
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.

Liitu uudiskirjaga