Vara jagamine, kui kooselu pooled ei ole abielus

Uudis Tagasi

Kuidas aga jagada kooselu lõppemisel suure väärtusega esemeid, näiteks kinnisasja ja sellele ehitatud ehitist juhul, kui koosolijate vahel ei olnud sõlmitud abielu, kuid panustati koos ühisesse eesmärki?

Hiljutises kohtuvaidluses (tsiviilasja nr 2-16-12328) oli põhiküsimus vara jagamine kui kooselu pooled ei ole abielus. Asjaolude järgi kuulus ühele elukaaslastest kinnisasi ning ühiselt rajati sellele elamu, milles elati 10 aastat koos ühiste lastega. Elamu ehitamisse panustasid mõlemad, sh abistasid projektide tegemist ja ehitusöid kummagi vanemad. Ehitamiseks võeti ka laen, millele lisaks panustas kumbki oma rahalisi sääste ja vanematelt võetud laenu. Kooselu lagunemisel tõusetus küsimus, kuidas vara ja elamut jagada. 

Riigikohus kordas oma varaseimaid seisukohti – kui osapooltel puudub abielusuhe, kuid neil on ühine majapidamine, saab kooselu kestel omandatud konkreetsete suurema väärtusega esemete (nt kinnisasja) jaotamisele kohaldada seltsingu likvideerimise sätteid siis, kui:

  • mõlemad pooled on eseme omandamiseks või parendamiseks teinud olulised ja        võrreldavad majanduslikud (rahaliselt hinnatavad) panused ja
  • pooltel oli eset soetades või parendades ühine tahe vähemasti majanduslikult ühise varalise väärtuse (ühisvara) kestvaks loomiseks. 

Riigikohus märkis, et oluline ei ole esemete asjaõiguslik kuuluvus, vaid osapooled peavad sellise vara jagamise puhul oma panuste suurust tõendama. Näiteks tuli antud juhul muuhulgas tõendada, et panusena kasutati korteri müümisest saadud raha ja vanematelt saadud laenu just elamu ehitamiseks.

Sealhulgas võeti arvesse ka panust töötuni tasu näol, sellekohasel ajavahemikul asjakohases valdkonnas kehtinud statistilisest töötasu suurusest lähtuvalt.

Riigikohus leidis lisaks, et kui üks osapool osales näiteks elamu ehitamisel, kuid ta ei suuda (ebamõistlike raskuste tõttu) tõendada oma töötundide täpset arvu, on võimalik selle isiku tööpanus otsustada kohtu siseveendumuse kohaselt kõiki asjaolusid arvestades.

Kuna vaidlused kinnisvara üle on sagedased, tasub rääkida eksperdiga, kes tunneb seaduse keerukusi, mis on otseselt seotud suhete ja kooselu õiguslike vormidega. Kõigi kinnisvaraga seotud küsimuste korral võtke julgesti ühendust LEVINi partneri ja vandeadvokaadiga Pille Pettai e-posti aadressil pille.pettai@levinlaw.ee või helistades +372 686 0000.

Teised seonduvad uudised
Uudis

Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN nõustas edukalt klienti Fakto Auto AS

21.11.2018
Pille Pettai-Stasiulis , Paul Keres

Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN nõustas klienti Fakto Auto AS aktsiate müümisel Eesti Talleks AS´le. Fakto Auto AS on Nissani volitatud edasimüüja Eestis, kelle 2017.a. aasta käive oli 11,4 miljon eurot.

Uudis

Kinnisvara-teemaline ülevaade uuest kohtupraktikast

26.03.2019
Pille Pettai-Stasiulis

Millega arvestada, kui soovid korterisse õhksoojuspumpa? Kes vastutab korteris eelmise omaniku tehtud ümberehitustööde eest? Millist tasu saab nõuda, kui läbi sinu kinnisasja on määratud juurdepääs teisele kinnistule? Hiljutine kohtupraktika vastab.

Uudis

Kinnisvara uudiskiri

03.07.2019
Pille Pettai-Stasiulis

Mida võiksid teada korteriomanike õigustest parkimiskohtade kindlaksmääramisel? Millist tasu saad nõuda, kui sinu kinnistut hakkavad oma kinnistule juurdepääsuks kasutama teised isikud? Millega pead arvestama, kui soovid juurdepääsu läbi võõra kinnisasja? Kuidas toimub ühisvara jagamine või kaasomandi lõpetamine? Hiljutine kohtupraktika vastab.

Uudis

Kinnisvara uudiskiri

16.07.2020
Pille Pettai-Stasiulis , Aleksander Muru
Kas konfliktsed naabrid tähendavad lepingurikkumist? Millistel tingimustel saab nõuda juurdepääsuteed oma kinnistule, et seal eraparklat pidada? Millal võib kinnistu kaasomandi lõpetamata jätta? 
Uudis

Meie büroo partner ja vandeadvokaat Pille Pettai nõustas Ivo Remmelg`ut ühistranspordi lahenduste pakkuja Ridango aktsiate müümisel

10.03.2021
Pille Pettai-Stasiulis
Meie büroo partner, vandeadvokaat Pille Pettai nõustas Ivo Remmelg`ut ühistranspordi lahenduste pakkuja Ridango aktsiate müümisel BaltCap investeerimisfondile. BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond omandas tehinguga Ridango aktsiate enamusosaluse.

Uudis

Kinnisvara uudiskiri – olulisemad lahendid aastal 2022                                              I osa

19.01.2023
Pille Pettai-Stasiulis

Kas kaasomanikud saavad kinnisasja jagada kui detailplaneering kinnistu jagamist ette ei näe? Mis juhtub, kui arendaja rikub rajatiste väljaehitamise kohustust? Kui vaba on vaba ehitustegevus ja millal on lammutamise ettekirjutus õigustatud? Kas korteriomanik vastutab veelekke eest? Mis saab siis, kui kasutuskorra kokkulepet ei ole ja asja kasutab ainult üks omanik? Mis tagajärjed on sellel, kui riik tekitas kinnistusraamatusse ebaõige kande?

2022.a. kohtupraktikast leiab vastused.

Uudis

Vandeadvokaat ja partner Pille Pettai osales koostöös Eesti Omanike Keskliiduga kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) muudatusettepanekute tegemisel

23.02.2023
Pille Pettai-Stasiulis
Vandeadvokaat ja partner Pille Pettai osales koostöös Eesti Omanike Keskliiduga kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) muudatusettepanekute tegemisel. Nursipalu õppeväljakute laiendamise avalik käsitlus on toonud esile laiema teema kuidas avalikke kitsendusi omanikele kompenseerida.
Uudis

Partner ja vandeadvokaat Pille Pettai nõustas läbirääkimisi

30.11.2023
Pille Pettai-Stasiulis
Meie partner ja vandeadvokaat Pille Pettai nõustas läbirääkimisi tehingu osas, millega meie klient Rocca Al Mare Kaubanduskeskuse AS sõlmis pikaajalise üürilepingu Selver AS´ga.

Liitu uudiskirjaga