Energeetika

Maailma rahvaarv ja energianõudlus kasvavad. Nii nagu mujal maailmas, on ka Eestis päevakorral olemasolevate ressursside tõhusam kasutamine ja ökoloogilise jalajälje vähendamine. See tähendab, et kogu energiaturg on pideva surve all. Turuosalised peavad arvestama uute tehnoloogiate ja põhimõtete kasutuselevõtuga. Samal ajal peab olema tagatud varustuskindlus olukorras, kus fossiilkütused pole enam soositud energiaallikas. Lisaks eelnevale on energial oluline tähendus riigi julgeoleku seisukohast. 

Me abistame enda kliente kõikides valdkonna küsimustes alates rahastamisest ja investeeringutest kuni tarbimisega seotud probleemide lahendamiseni. Omame kogemust ka planeerimise ja ehituse, erinevat liiki loamenetluste, konkurentsiõiguse ja regulaatorsuhete, maksu- ja keskkonnaküsimuste, aga ka lepingute nõustamise, ühinemiste ja omandamiste ning vaidluste lahendamiste vallas. Seega lisaks energia tootmise, tarne ja müügiga seotud spetsiifilistele küsimustele, nõustame ka kõikides teistes energiaõigusega otseselt või kaudselt seotud valdkondades.

Valdkonnaga seotud kontaktid
Valdkonna eest vastutaja

Paul Keres

Partner, vandeadvokaat Loe veel

Liitu uudiskirjaga