GDPR ja töölepingud – ohukohad, mida vältida

Uudis Tagasi

Valdavale osale meist seostub GDPR veebilehtede ja e-kirjadega, võimalik, et Internetiga üleüldiselt. Kuid tegelikult võib see Teid palju tugevamalt mõjutada väljaspool virtuaalmaailma, sellises tagasihoidlikus olukorras nagu seda on töölepingute koostamine ja sõlmimine.

Oleme üsna kindlad, et Teie ettevõttes kasutatavas töölepingu vormis puuduvad alljärgnevad juriidilised nüansid:

Tööandjad on GDPR artiklist 13 tulenevalt kohustatud edastama oma töötajatele erinevat teavet, mis puudutab töötajate isikuandmete töötlemist:

  • isikuandmete töötleja ning vajadusel sellise isiku esindaja andmed;
  • nende kontaktandmed;
  • isikuandmete säilitamise ajavahemik;
  • teave õiguse kohta nõuda teatud tingimustel andmete kustutamist;
  • teave õiguse kohta võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on kohaldatav;
  • teave õiguse kohta esitada järelevalveasutusele kaebus;
  • teave selle kohta, millises ulatuses isikuandmete edastamine on vajalik.

Tundub justkui ilmselge? Nii ilmselge, et Te ehk isegi arvate, et sellest ei ole meil isegi mõtet Teiega rääkida?

Võib ju nii olla. Sellisel juhul aga arvestage, et GDPR on miski, millega Teil on vaja end kursis hoida. Kui Teie töölepingud ei sisalda ülaltoodud informatsiooni, avate Te end erinevatele riskidele, millest ehk kõige tähelepanuväärsemad on „vanad head“ endised kolleegid, kes soovivad Teile mingil põhjusel ebamugavusi valmistada.

Euroopa Liidule omane armastus paberimäärimise vastu avaldub ka siin, kuivõrd Teie töötajatel on õigus ka muule informatsioonile nagu: teave nende suhtes tehtud automatiseeritud otsuste kohta, olgu need tehtud statistilistel eesmärkidel, profileerimiseks või muudel eesmärkidel.

Aga see on ju ilmselge? Vahet pole. Te peate vastava info edastama – muidu riskite trahvi saamisega.

Isegi, kui eelnev on Teie jaoks iseenesestmõistetav või isegi tähtsusetu, siis juhul, kui vastavat infot Teie töölepingutes või sisekorraeeskirjades ei sisaldu, võivad Teie töötajad otsejoones esitada kaebuse nii Teile kui Andmekaitse Inspektsioonile.

Kusjuures, olukord muutub veelgi keerulisemaks. GDPR artikkel 14 kohaselt juhul, kui Te olete kogunud isikuandmeid mujalt, kui isikult endalt, olete Te kohustatud ka selle kohta teavituse esitama.

Näiteks – kujutame ette, et Te otsite endale uut töötajat. Juhul, kui Te soovite koguda ja kasutada tema kohta taustainfot, mida Te olete saanud LinkedIn’ist või Google’i otsingumootori kaudu, peate Te sellest kandidaati teavitama. Lisaks rakendub siin sama loogika, mida me käsitasime GDPR artikkel 13 kohaldamise juures. Te peate esitama kogu informatsiooni kogutud andmete kohta, sõltumata nende töötlemise viisidest. Sama kehtib ka andmete säilitamise ajavahemiku kohta. Täielik avalikustamine.

Juhul, kui Te seda reeglit ei järgi, jätkuvalt, puudutatud isikud saavad esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile, lihtsalt seetõttu, et Te olete rikkunud pealtnäha lihtsat reeglit.

Eelnevalt mainitud ja paljud muud reeglid kohalduvad, kui olete otsustanud teostada taustakontrolle kandidaatide või töötajate suhtes või ükskõik, millise eraisiku suhtes, olgu see protseduur nii pealiskaudne kui võimalik. Andmete kogumine peab olema eesmärgistatud, õige ja nii edasi.

Veel üheks komistuskiviks võib saada isikuandmete säilitamise periood. Oma praktika käigus oleme puutunud kokku mitmete klientidega, kellele on see peavalu tekitanud. Kehtiv õigus näeb ette kohustuse isikuandmete töötlemine lõpetada, kui neid pole enam vaja, kuid samas on olemas teatud reeglid, mis näevad ette isikuandmete säilitamise kohustuse teatud perioodi jooksul.

Toome näiteks võrdse kohtlemise seaduse. Isik, kes leiab, et tema õigusi on diskrimineerimise tõttu rikutud, võib nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist ühe aasta jooksul. Uue töötaja värbamisprotsessi valguses tähendab see seda, et kandidaadi poolt esitatud andmeid ja kandideerimisdokumente on vajalik säilitada ühe aasta jooksul juhuks, kui selline nõue esitatakse.

Muutused on õiguslikult siduvad, need pole üksnes ettevaatusabinõud.

Eelnevalt käsitasime me üksnes kolme võimalikku näidet. Enamikel juhtudel on kõik võrdlemisi abstraktne. Tänapäevane, hüperkoondunud, õiguslik keskkond mõjutab muuhulgas ka kõiki standardseid juriidilisi tekste ja kokkuleppeid, isegi ja eeskätt töölepinguid.

Seega, olge ettevaatlikud. See ei ole lihtsalt sõbramehelik nõuanne, vaid absoluutne õiguslik nõue. Veenduge, et Teie ettevõte toimib kooskõlas kehtivate reeglitega KOHE, et vältida kaebuste käsitlemist ja muid ebamugavusi.

Kui Teil on mistahes küsimusi või vajate nõu, siis hea meelega aitab Teid nendes küsimustes advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN advokaat Mari Anne Valberg.  Temaga saab ühendust võtta kirjutades  aadressil mari.anne.valberg@levinlaw.ee või helistades numbril +372 686 0000.

Teised seonduvad uudised
Uudis

Paul Keres külastas BECC kaubandusdelegatsiooni liikmena Londonit ja Cambridge’i

02.12.2014
Paul Keres

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN partner ja vandeadvokaat Paul Keres külastas Briti-Eesti Kaubanduskoja kaubandusdelegatsiooni liikmena Londonit ja Cambridge’i. 

Uudis

Paul Keres: Anname linnadele ja valdadele õiguse kehtestada oma makse

27.10.2016
Paul Keres

Paul Keres arutleb Päevalehes ääremaastumise teemal ning pakub välja lahendusi. Arvamuslugu on välja antud sarjas "Räägime põhiseadusest".

Uudis

Paul Keres arutleb inimõiguste olukorrast

13.10.2016
Paul Keres

Paul Keres arutleb inimõiguste olukorrast ja arengust Eestis. Seda 34. Eesti õigusteadlaste päevadel ning koos auväärsete kolleegidega.

Uudis

Paul Keres: Eesti kuulsaima maletaja pojapoeg kaitseb kahte kõmulist tegelast

16.01.2016
Paul Keres
Priit Pullerits kirjutab tänases Arteris meie kolleegist Paul Keresest, tema konvervatiivsetest vaadetest ja huvist mootorrataste vastu.
Uudis

Paul Kerese persoonilugu Eesti Ekspressis

12.01.2016
Paul Keres
Eesti Ekspress nimetab meie advokaadibüroo partnerit Paul Kerest vaieldamatult tuntuimaks noore põlvkonna advokaadiks.
Uudis

Kredex Krediidikindlustuse AS-i võit ka Ringkonnakohtus

12.01.2017
Paul Keres
Partnerid Leon Glikman ja Paul Keres esindasid lähiaja suurimas kindlustusvaidluses Kredex Krediidikindlustuse AS-i edukalt ka Tallinna Ringkonnakohtus.
Uudis

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN nõustas Eesti Krediidipanga osaluse võõrandamist

08.02.2017
Paul Keres

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN nõustas Eesti Krediidipanga suuraktsionäri JSC BM-Bank (endine Moskva Pank) oma osaluse võõrandamisel. 

Uudis

CEE Legal Matters tõi esile Advokaadibüroo GLIKMAN ALVINi tööd Krediidipanga osaluse võõrandamisel

16.02.2017
Paul Keres
Mainekas juriidiline ajaleht CEE Legal Matters kajastas, kuidas  Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN nõustas Eesti Krediidipanga suuraktsionäri JSC BM-Bank (endine Moskva Pank) oma osaluse võõrandamisel.

Uudis

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood

20.02.2017
Paul Keres
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid külastasid meie bürood.
Uudis

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN on pälvinud Chambers Globali kõrgeima järgu tunnustuse

10.04.2017
Paul Keres

Maailma üks mainekamaid õigusbüroode väljaandeid Chambers Global andis advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN taas kord kõrgeima hinnangu.


Uudis

GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustust kindlustusvaidluses

04.05.2017
Paul Keres

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN esindas edukalt AS-i KredEx Krediidikindlustus kindlustusvaidluses Eesti klaasfassaadide tootjaga AS-iga Windoor, mahuga ligi 14 miljonit eurot. 


Uudis

Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Paul Keres kaitses edukalt Eesti kahtlemata kõige kõmulisemat kirjanikku Kaur Kenderit

16.05.2017
Paul Keres
Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN vandeadvokaat Paul Keres kaitses edukalt Eesti kahtlemata kõige kõmulisemat kirjanikku Kaur Kenderit.
Uudis

Oleme valitud European Tax Award nominentide lõppnimekirja ja tunnustatud kõrgeima auhinnaga Legal 500 poolt

19.05.2017
Paul Keres
Meil on hea meel teatada advokaadibüroole GLIKMAN ALVIN omistatud uutest rahvusvahelisest tunnustustest, mis kinnitavad, et oleme oma klientide jaoks jätkuvalt professionaalsed, usaldusväärsed ja tulemuslikud nõustajad.
Uudis

Paul Keres küsitles Briti-Eesti kaubanduskoja juhatuse liikmena erakondade esindajaid

10.10.2017
Paul Keres

Vandeadvokaat Paul Keres, kes kuulub Briti-Eesti kaubanduskoja (BECC) juhatusse, küsitles koos BECC juhatuse esimehe James Oates’iga teisipäeval, 10.oktoobril 2017, Viru Hotellis peetud paneeldiskussioonil mõningaid erakondade esindajaid.


Uudis

Paul Keres nimetati Aasta Advokaadiks!

16.12.2017
Paul Keres

Meil on suur au ja heameel teatada, et meie partner vandeadvokaat Paul Keres nimetati Eesti Advokatuuri poolt Aasta Advokaadiks. Tegemist on juba teise Advokaadibüroo GLIKMAN ALVIN meeskonnas töötava Aasta Advokaadiga – aastal 2002 valiti selleks vandeadvokaat Leon Glikman.

Uudis

Paul Keres leiab, et riiklikku süüdistust võiks riik advokaatidelt teenusena osta

21.12.2017
Paul Keres

Vandeadvokaat Paul Keres käis seoses „Aasta Advokaat“ aunimetuse saamisega külas R2 saates „Agenda“, kus mh peatus teemal, miks võiks prokuröride asemel riik kasutada riikliku süüdistuse funktsiooni täitmiseks hoopis advokaate.

Uudis

Laupäevases Arteris ilmus suur intervjuu Paul Keresega

29.01.2018
Paul Keres

Paul Keres selgitas Postimehe lisas Arter ajakirjanik Priit Pullerits poolt läbi viidud intervjuus oma maailmavaadet ja avas veidi oma isiklikku elu.

Uudis

Paul Keres kommenteeris Postimehes RB Raili tegevjuhi umbusaldamisega seonduvat

21.03.2018
Paul Keres

Homme Tallinnas kogunev RB Raili nõukogu kaalub aktsionäride umbusu alla sattunud tegevjuhi ja juhatuse esimehe Rubesa volitusi. Veebruaris avaldasid RB Raili aktsionärid Eesti ja Leedu Rubesale umbusaldust, Läti jäi erapooletuks. RB Rail kiirustas aga teatama, et juhatuse esimees ei kavatse tagasi astuda. Postimees palus nimetatud teemal Paul Kereselt kommentaari.

Uudis

Neli abinõu, millega saad end kaitsta ärisaladuse varguse eest

30.11.2018
Paul Keres
Kas Sina oskad saladust hoida? 

Enamik inimesi oskavad ja sama võiks öelda ka paljude ettevõtete kohta. Isegi kui Sa pole sellele seni erilist tähelepanu pööranud, sõltub ka Sinu käekäik paljuski hästi hoitud saladustest.

Uudis

Lugejate soovil: ärisaladuse ja andmete turvalisusest lähemalt

19.12.2018
Paul Keres

Pärast eelmise kuu infokirja, milles kirjutasime ärisaladuse kaitsmise viisidest, palusid meie lugejad meil teemat detailsemalt selgitada ning on ainult meie poolne rõõm sellisele palvele vastu tulla! Seekordses uudiskirjas käsitleme järgnevaid teemasid:


Uudis

Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN nõustas edukalt klienti Fakto Auto AS

21.11.2018
Pille Pettai-Stasiulis , Paul Keres

Advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN nõustas klienti Fakto Auto AS aktsiate müümisel Eesti Talleks AS´le. Fakto Auto AS on Nissani volitatud edasimüüja Eestis, kelle 2017.a. aasta käive oli 11,4 miljon eurot.

Uudis

Paul Keres ja Artur Sanglepp käisid Riigikogu sotsiaalkomisjonis

16.12.2019
Paul Keres
Meie vandeadvokaadid Paul Keres ja Artur Sanglepp käisid täna Riigikogu sotsiaalkomisjonis, et selgitada komisjoni liikmetele pensionireformi analüüsi järeldusi.
Uudis

Kohus mõistis vandeadvokaat Paul Kerese kaitsealuse Vello Kunmani õigeks

14.01.2020
Paul Keres
Kohus mõistis vandeadvokaat Paul Kerese kaitsealuse Vello Kunmani altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks kuriteokoosseisu puudumise tõttu.
Uudis

Glikman Alvin LEVIN 2020. aastal The Legal 500 parimate seas

17.04.2020
Paul Keres
The Legal 500 on oma 2020. aasta reitingutes nimetanud Glikman Alvin LEVIN’i Eesti parimate
advokaadibüroode hulka tuues eelkõige välja nende professionaalsuse.
Uudis

Riigikohus ei näe kogumispensioni reformis vastuolu põhiseadusega

20.10.2020
Paul Keres
Meie partneri vandeadvokaat Paul Kerese poolt juhitud meeskond saavutas Justiitsministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse esindamisel Riigikohtu üldkogu ees suurepärase tulemuse
Uudis

Punamonumentide seadus on kooskõlas põhiseadusega

03.03.2023
Paul Keres , Aleksander Muru

Justiitsministeeriumi tellimusel analüüsisid vandeadvokaat Paul Keres ja advokaadid Joonas Põder ning Aleksander Muru advokaadibüroost LEVIN 15.02.2023 Riigikogus vastu võetud seaduse, mis loob aluse punamonumentide eemaldamiseks avalikust ruumist, kooskõla põhiseadusega.

Liitu uudiskirjaga